Skip to main content

Lineo International Consulting Kft.
Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta
Lineo CoachingTM

Magatartási és etikai kódex

Az összes közreműködő fél , az oktatók, a munkatársak, valamint a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta tagjai kijelentik, hogy:

 • Mindig becsületes, megbízható, felelősségteljes és a legmagasabb szintű etikai magatartást tanúsítanak.
 • Minden ügyféllel teljes alázattal és tisztelettel bánnak, önálló egyénként tekintenek rájuk.
 • Tiszteletben tartják az üzleti titoktartást és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta -tól kapott üzleti információkat harmadik fél részére nem adják ki.
 • Fenntartják a coaching szakma és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta jó hírnevét.
 • A magatartási kódexben leírtak minden tekintetben megfelelnek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, szakmai kollégákkal és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta-val kötött megállapodással.
 • Olyan megállapodásokat kötnek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, melyek becsületesek, és minden fél számára betartandók.
 • Minden félre vonatkozólag világosan közlik a feltételeket, beleértve az elvárásokat is.
 • Nem állítanak olyan dolgokat és adnak ki olyan eredményeket, melyek nem bizonyíthatóak vagy garantáltak.
 • Írásos engedélyt kérnek minden ügyféltől és potenciális ügyféltől, mielőtt referenciaként felhasználják a nevét.
 • Tiszteletben tartják, hogy az ügyfelek adatai bizalmas információnak minősülnek, kivéve, ha az ügyél maga írásban engedélyt ad az adatok felhasználására, vagy a törvény kötelez azok kiadására.
 • Ha az ügyfélnek szüksége lenne rá, felajánlák más coachok, egyéb oktatási szervezetek vagy források segítségét.
 • Kerülik a konfliktusokat és az összes lehetséges konfliktusról tájékoztatást adnak a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta részére. Tanácsot adnak a coachnak és az ügyfélnek is, ha a kapcsolatuk túlmutat a coach/ügyfél kapcsolaton (akár személyes, akár üzleti szempontból).
 • Tudomásul veszik, hogy el kell kerülniük minden lehetséges érdekellentétből adódó konfliktust, ami a Lineo International Consulting Kft és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta között üzletileg felmerülhet, valamint tudomásul veszik azt is, hogy ugyanilyen konfliktusnak minősül, ha a coach és az ügyfél között alakul ki a szakmai kapcsolaton túlmutató kapcsolat.
 • Nem adnak át olyan szakmai információt, amelyről tudják, hogy bizalmas, félrevezető, vagy amelyhez nincs megfelelő kompetenciájuk.
 • Törekszenek arra, hogy javítsák a coaching szakmáról kialakult közvéleményt, valamint, hogy még jobban megismertessék és elfogadtassák a coachingot az emberekkel.
 • Megosztják a szakértelmüket és tapasztalataikat a többi diplomással, tanulóval, hogy tovább gyarapítsák a tudásanyagot, és a többiek szakértelmét.
 • Tiszteletben tartják a szerzői jogokat, egyezségeket, a védjegyezett szellemi tulajdont és minden jogi átfedést ezzel kapcsolatban.
 • Úgy tekintenek a tandíjra, valamint a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta védjegyével ellátott munkákra és meghatározásokra, mint az oktatás részére és mint minden coaching eljárás alapjára.
 • Kerülik azon fiatalkorúak coacholását, akik nem rendelkeznek szülői, hivatalos gyám, vagy megfelelő tanár által írásban adott jóváhagyással.
 • Azonnal kapcsolatba lépnek az akadémiával, amint olyan helyzetben találják magukat, ami konfliktust vagy rossz közmegítélést eredményezhet.
 • Betartják a magyarországi törvényeket, külföldi coaching esetén pedig annak az országnak a törvényeit, ahol az ügyfél él.
 • Biztosítják, hogy minden hirdetés, promóciós anyag (akár írásbeli, akár szóbeli) legális, tisztességes, őszinte, becsületes és megfelel a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta követelményeinek.

2010-2023 © Minden jog fenntartva. © All rights reserved.

Life Coach Képzés

NLP Képzés

Business Coach Képzés

Close Menu