GYIK – KÉPZÉSEINKKEL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK

Beiratkozással kapcsolatos kérdések

Mit kell tennem a beiratkozáshoz?

A beiratkozáshoz az első lépésként el kell küldenie az alábbi dokumentumokat az office@coaching-nlp.hu email címre: a jelentkezési lapot, a GDPR nyilatkozatot, a személyi igazolványának, lakcímkártyának és a legmagasabb iskolai végzettségéről szóló igazolásának szkennelt változatát. Cégünk számlát állít ki és ezt követően megküldi a további aláírandó dokumentumokat, amelyeket szkennelve vissza kell juttatni hozzánk, majd az összes eredeti aláírt dokumentumot két eredeti példányban, az első oktatási napon kell leadnia.

Felnőttképzési törvény szerint megfelelő-e a képzés?

A klasszikus értelemben vett engedélyezett vagy akkreditált képzési forma 2022.12.31-el megszűnt.

A 2023.01.01.-től érvénybe lépett felnőttképzési törvény minden pontjának megfelel a képzésünk.

Mert a cégünk minden képzése a Felnőttképzési törvénynek (2013. évi LXXVII.) megfelelően, bejelentett képzésként történik. Felnőttképzési azonosító számunk: Lineo International Consulting Kft. B/2021/001951 (FKNYT)

Felnőttképzési engedéllyel rendelkezik-e a képzés?

2023.01.01.-től bejelentett, hivatalos felnőttképzéseink vannak, amelyek egyenértékűek a korábbi engedélyezett és a még korábbi akkreditált képzésekkel (lsd. korábbi és jelen nyilvántartási számokat a honlapon). A felnőttképzési törvény szerinti (FKTNY) nyilvántartási számot a honlapon www.coaching-nlp.hu találja.

Kérhetek-e ICF tagságot a tanúsítvány megszerzése után?

Igen, erről bővebb információt az ICF honlapján találnak az érdeklődők. A képzésünk megfelel az ICF kompetencia elvárásainak.

Milyen tanúsítványt állítanak ki sikeres vizsga esetén?

A hallgató külön kérésére, sikeres vizsga esetén nemzetközileg elismert, coach képzést igazoló tanúsítvány állítunk ki. Az új 2023.01.01. felnőttképzési törvény szerint, az Intézmény nem köteles automatikusan ezt kiadni, csak külön kérésre. Amennyiben kérés érkezik a hallgató részéről, a tanúsítványt a FAR rendszeren keresztül bocsájtjuk ki.

A cégünk minden képzése a Felnőttképzési törvénynek (2013. évi LXXVII.) megfelelően, bejelentett képzésként történik. Felnőttképzési azonosító számunk: Lineo International Consulting Kft. B/2021/001951 (FKNYT).

Hol tudok tájékozódni róla, hogy mikor indul a következő képzés?

Az induló képzéseink dátuma weboldalunkon található, amennyiben az adott dátum nem felel meg Önnek, kérjük vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot telefonon, vagy emailben és érdeklődjön a következő, hamarosan induló képzések dátumáról.

Helyileg hol lesz a képzés?

A képzések lehetséges helyszínei, létszámtól függően, a: 1071 Budapest, Damjanich utca 58 vagy Hotel Bristol, a másik lehetséges helyszín a The Three Corners Hotel Lifestyle vagy a Hotel Buda Mercure Castle Hill. A pontos helyszínről, a közös facebook csoportban értesítjük a hallgatókat.

Az online hybrid képzések, a Webex konferencia felületein lesznek megtartva, ezek interaktívak és aktív részvételt igényelnek.

Hogyan történik a képzés díjának fizetése?

A képzés díjat banki átutalással lehet rendezni, számla alapján, az együttműködési – oktatási szerződés megkötését követően.

Lehetséges-e cégre kérni a kiállított számlát?

Igen, van rá lehetőség. Abban az esetben, ha a hallgató munkáltatója a költségviselő, szükség van egy Tanulmányi szerződésre, amelynek egy példányát hozzánk is el kell juttatnia. Amennyiben a jelentkező saját cége lesz a költségviselő, úgy elegendő egy együttműködési szerződés kiegészítés is.

Mettől meddig tartanak a képzési napok?

A coach alapképzések szombatonként 9 órától 16:00-ig tartanak, óránként 10 perces szünetekkel és egy 60 perces ebédszünettel.

A többi modul-képzés minden szombaton vagy hétköznap (kedd-szerdánként), létszámtól függően, 9 órától 16:00-ig tartanak, napközben egy 60 perces ebédszünettel.

Az NLP képzések, havonta egy hétvégén kerülnek megrendezésre (szombat-vasárnap), négy hónapon keresztűl. Az oktatási idő, 9 órától 16:00-ig tart, óránként 10 perces szünetekkel és egy 60 perces ebédszünettel.

Lesz-e önismeret a képzésen?

A képzés sok önismeretet tartalmaz, ezért fontos, hogy a jelentkező nyitottan, önmaga és mások irányába tanúsított elfogadással csatlakozzon a képzéshez. Ahhoz, hogy valakiből jó coach (segítő) váljon, elengedhetetlenül fontos, hogy ne féljen felfedezni önmagát és rendezze az esetleges belső-külső elakadásait, konfliktusait (mielőtt elkezd főállásban vagy mellékállásban coachként ügyfelekkel foglalkozni).

A képzés során arról is tanulunk majd, hogyan lássunk neki a saját coach vállalkozásunk beindításának?

A képzés utolsó alkalmai során beszélünk a legfontosabb tudnivalókról, valamint ezt követően van lehetőség elhelyezkedési tanácsadásra időpontot kérni, melyet a képzési tevékenységért felelős vezető: S. Tóth Márta tart. Az elhelyezkedési tanácsadás díja a mindenkori aktuális díjszabás szerint kerül kiszámlázásra.

Nem találtam meg minden olyan információt a honlapon a képzéssel kapcsolatban, ami érdekelne.

Kérem, hogy ebben az esetben vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot telefonon, vagy emailben.

Kik lesznek az oktatók a képzésen?

Fő trénerünk, valamint a márkavédett Coaching, NLP és tanítási módszer megalkotója (Lineo CoachingTM) S. Tóth Márta, a képzésen oktató további tanárokról pedig az „Oktatás” menüponton belül a „Csapatunk” fülre kattintva olvashat. A vendég és gyakornok oktatók, tanári, tréneri vagy a képviselt területen többéves tapasztalattal rendelkeznek. (pl. tréner, egyetemi adjunktus, HR igazgató, kommunikációs szakember vagy projekt menedzser) és a legjobb hallgatóink közül kerülnek az oktatói színpalettára.

Nem értek egyet a Szolgáltató Szerződés bizonyos részével, lehetséges erről egyeztetni?

Kérjük, hogy ebben az esetben vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot telefonon, vagy emailben.

Az aktuálisan induló képzésen még nem tudok részt venni, ettől függetlenül elindíthatjuk a beiratkozást?

A beiratkozást megkezdhetjük abban az esetben is, ha nem a következő kiírt dátummal kezdi el a képzést a jelentkező.

Van-e lehetőség arra, hogy a tanúsítványt más nyelven is megkapjam?

Igen, angolul amennyiben a hallgató rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgával vagy le tud vizsgázni angol nyelven.

Kapok-e bármilyen kedvezményt, ha egy második képzést is elvégzek a Lineonál?

Igen, ebben az esetben a második képzés díjából 10.000 Ft-, hallgatói kedvezményben részesül a résztvevő. Ez abban az esetben érvényes, ha nem kedvezményesen fizette ki az első vagy a második tandíjat.

Hány fős minimum létszámmal indul el a képzés?

A csoportok minimum 7 fős létszámmal indulnak, a maximum létszám pedig 20 fő személyes jelenléttel. A Covid jelenléte óta a létszámok módosulnak a hibrid oktatások miatt.

A képzési díjat fizethetem-e több részletben?

Egyéni megállapodás történik ezzel kapcsolatosan. Kérem, vegye fel a kapcsolatot a kollégánkkal az office@coaching-nlp.hu email címen.

Általában, ha promociós díjat vesz igénybe a jelentkező, több kedvezmény nem adható. Mindenképp, érdemes ezzel kapcsolatosan érdeklődni személyesen vagy telefonon.

Milyen visszajelzést kapok a tanároktól, szakmai vezetőtől a képzésen tanúsított aktivitásomról, a szakmai fejlődésemről vagy az elvégzett házi feladatokkal kapcsolatosan?

A Life Coach Képzés prémium díj csomagja tartalmazza a külön szakmai visszajelzéseket. A többi képzésen és díjcsomagok nem tartalmazzák a külön szakmai visszajelzés kötelezettségét.

A külön, személyre szóló visszajelzések díjkötelesek és személyes konzultáció keretein belül, egyéni kérésre valósulnak meg. Az órai aktivitásról, amennyiben a résztvevő ott helyben, a képzés ideje alatt kér visszajelzést, minden tanár nyitott lesz ezt megadni.

Mit jelent a hibrid oktatás?

A cégünk számára azt jelenti, hogy az online oktatás (Webex platformon) azonos konferencia teremben történik, mint ahol a személyes oktatás. A kettő együtt zajlik, az online résztvevők azonos virtuális térben vannak azokkal, akik a személyes képzésen vesznek részt. Ők egymással dolgoznak, gyakorolnak majd együtt haladnak interaktívan a képzés végéig.
Az online és a személyes képzés között nincs átjárhatóság, aki online-ra jelentkezik az a képzés végéig az marad, aki a személyes jelenlétet választotta, az végig személyesen vesz részt az oktatáson.

NLP képzéssel kapcsolatos kérdések

Mit kell tennem, hogy beiratkozzak az NLP képzésre?

A beiratkozáshoz személyi igazolványának, lakcímkártyának és legmagasabb iskolai végzettségéről szóló igazolásának szkennelt változatát szükséges elküldenie emailben. Ezt követően a kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot a beiratkozás további lépéseivel kapcsolatban. Előre egyeztetett időpontban (melyet telefonon szükséges egyeztetni) a beiratkozást személyesen, a 1071 Budapest, Damjanich utca 58. szám alatt található irodánkban is van lehetőség intézni.

Van-e lehetőségem kizárólag az NLP alapképzést elvégezni?

Az NLP-ben három szint van, az alap, a mesteri és a tréner. Minden esetben az alapképzéssel kell kezdeni, azonban ezt követően nem kötelező elvégezni a következő szinteket.

Már elvégeztem egy NLP alapképzést, van-e lehetőségem jelentkezni az Idővonal (Time Line Therapy), valamint Hipnózis modulokra is?

Amennyiben rendelkezik NLP practitioner tanúsítvánnyal, úgy minden további nélkül jelentkezhet az NLP mesteri vagy tréneri képzésekre.

Miből kell majd készülnöm a vizsgára?

A jelentkezéskor kapott és megjelölt, irodalom listában szereplő olvasmányokból, valamint az órákon elhangzott tudás anyagból.

Vizsgával kapcsolatos kérdések

Milyen feltételekkel jöhetek vizsgázni?

A beadandó házi feladatok leadási határideje az órán kerül kitűzésre, a feladatok mindegyikét az órán meghatározott határidőre le kell adni, valamint aktív órai részvétellel bizonyítani. Ezen felül a vizsgára bocsátás feltételeként:

1. A hallgató köteles minden képzési napot követően legkésőbb keddig bezárólag megküldeni a Tanárértékelő dokumentumokat az Intézménynek.

2. További feltétel a képzés során megírandó tesztek és modulzáró vizsgák legalább 95%-ra történő határidőre való teljesítése.

3. A házi feladatok határidőre való leadása.

4. Minden házit, lefűzve egy dossziéban, el kell juttatni az Intézmények legkésőbb a vizsga napját megelőző 3 (három) héttel.

5. A dossziét a házi feladatokkal futárral kell elküldeni és semmiképp sem postai úton.

Hogyan adhatom le a vizsgához szükséges házikat, feladatokat, tanárértékelőket?

A vizsgához szükséges házikat, feladatokat, tanárértékelőket futárral (nem postai úton) kell elküldeni a következő címre: 1071 Budapest, Damjanich utca 58. 1. em. 2.

Részt vehetek-e a vizsgán, ha nem adtam le a házi feladatokat, tanárértékelőket vagy ha nem voltam jelen a kiírt oktatási napokon?

Miután leadtad a házi feladatokat és a tanárértékelőket tartalmazó dossziét, a következő hónapban megrendezésre kerülő vizsgán tudsz részt venni.

A vizsgák kéthavonta kerülnek megrendezésre és ezek megtartására a minimum 7 fő részvétele szükséges.

A vizsgára emailben, az office@coaching-nlp.hu címen kell jelentkezni a házi feladatok leadását követően.

Mi a teendőm, ha nem tudok részt venni a kitűzött vizsganapon?

Amennyiben az első (a Résztvevő által) kitűzött vizsga napján a hallgató nem vesz részt, a második dátum már pótvizsgának minősül és a hallgató az Intézmény aktuális (szerződésben szereplő) pótvizsga díjának megfizetése mellett vehet részt a vizsgán.

Miből kell készülnöm a vizsgára?

A jelentkezéskor kapott és megjelölt, irodalom listában szereplő kötelező olvasmányokból, a leoktatott anyagokból, valamint a leadott házi feladatokból.

A vizsga megtartásának módja: online vagy személyes.

Ha kombinált képzésre jelentkeztem (Life & Business Coach, Egészségügyi Coach, Sport Coach), mire számítsak a vizsgán?

A vizsga azonos napon kerül megtartásra, azonban külön tételekkel. A Life coaching tudásanyaggal kezdünk, majd ezt követően kerül sor az adott, választott kiegészítő modulra. Amennyiben a Résztvevő külön napokon szeretne vizsgázni a két szakból, ezt három héttel a vizsga előtt kell jeleznie és akkor erre mindenképp lesz rá mód.

Sikeres vizsga esetén, milyen tanúsítványt kapok?

Sikeres vizsga esetén a FAR rendszeren keresztül az Intézmény tanúsítványt állít ki, amellyel a hallgató regisztrálhat az ICF Nemzetközi Coach Szövetségbe ICF tagnak, valamint indulhat a különböző ICF minősítések megszerzéséhez szükséges pályázatokon. A beadandó pályázati anyagok előírásait és a jelentkezés további feltételeit az ICF határozza meg.

Úgy döntöttem nem szeretnék vizsgázni, viszont szeretnék kérni egy részvételi igazolást. Ilyenkor mi a teendőm?

A képzés elvégzésének igazolására kizárólag a sikeres vizsga esetén megszerzett tanúsítvány szolgál, az Intézmény semmilyen egyéb igazolást nem állít ki a képzésen történő részvételről.

Miért szükséges ennyivel előbb (3 héttel a vizsga előtt) leadnom a házi feladatokat?

Ennek oka, hogy a fentiek átnézésére és ellenőrzésére az oktatóknak is időre van szükségünk.

Milyen időközönként vannak kitűzve vizsgadátumok?

A vizsgákra kéthavonta egyszer, mindig pénteki napon kerül sor. A vizsga megtartásának feltétele továbbá, hogy a jelentkezők száma elérje a minimum 7 főt.
Egyéni vizsgára külön díjazás ellenében van lehetőség, egyeztetést követően. Az egyéni külön vizsga díja: 80.000 Ft.

Milyen részekből tevődik össze a vizsga?

A vizsga írásbeli (1,5 h), szóbeli (kb. 40 perc), valamint egy gyakorlati részből áll (max. 1 h).

Life, Life & Business, Egészségügyi Life, valamint Sport Coach képzéssel kapcsolatos kérdések

Amennyiben képzéssel kapcsolatos kérdésem van, mikor hívhatom fel az irodát?

Keddenként, az Intézmény kizárólag ezen a napon válaszolja meg a hallgatók emailjét. Szintén ezen a napon van lehetőség személyes egyeztetésre (szupervizíó, mentoring, coaching vagy NLP egyéni ülésekre) történő időpontegyeztetésre. Az erre vonatkozó hívásokat keddenként 9-12 óra között fogadjuk. (Ünnepnap, szabadnap, hosszú hétvége esetén az első munkanapon).

Ha nem tudok részt venni egy, vagy akár több képzési napon, mi a teendőm?

Amennyiben a hallgató nem tud részt venni egy, vagy több képzési napon, köteles értesíteni az Intézményt amint a hiányzás ténye biztossá válik a számára. Az adott, kimaradt képzési alkalmakat online tudja pótolni a hallgató egy másik csoportban. Az Intézmény nem vállal garanciát arra, hogy a kimaradt tematikához ad pótlási lehetőséget hanem az adott elmaradt oktatási napot lehet pótolni online részvétellel.

A szabály szerint, másfél nap hiányzást nem kötelező pótolni, minden továbbit igen.

Kinek kell küldenem a házi feladatokat?

A kapott házi feladatokat minden esetben S. Tóth Mártának (office@coaching-nlp.hu) kell elküldeni, függetlenül attól, hogy melyik oktató adta az adott feladatot.

Honnan tudhatom, hogy megvan-e minden beadandó házi feladatom?

A hallgatónak a csoporttársaival kell egyeztetnie, hogy milyen házi feladatok voltak feladva a képzés során, illetve milyen határidőig kell leadni ezeket.

Mennyi időm van bepótolni az elmaradt órákat?

Az elmaradt órákat célszerű a képzés befejezését követően 3 héten belül pótolni, a negyedik héttől a pótlás díjköteles.

Amennyiben a képzés során úgy érzem, hogy jómagam is valamilyen elakadással küzdök, ami akár befolyásolj a képzésen történő részvételemet is, mit tegyek?

Előre egyeztetett időpontban kedvezményes díjazással a hallgatók jelentkezhetnek egyéni coaching ülésre S. Tóth Mártához.

Szüneteltetni szeretném a képzésen történő részvételemet, mi a teendőm ilyen esetben?

Van lehetőség a képzésen történő részvétel szüneteltetésére. Az igényt az office@coaching-nlp.hu email címen kell jelezni, ezt követően a kollégák felveszik a hallgatóval a kapcsolatot a továbbiak egyeztetése kapcsán.

Mennyi ideig szüneteltethetem a képzésen történő részvételemet?

Indokolt esetben (gyász, egészségügyi vagy munkahelyi okok, válás, stb) külön egyeztetést követően, az Intézmény külön engedélyével lehetséges hosszabbítani az együttműködési szerződést, maximum 6 hónappal.

A szüneteltetés alatt, ha a hallgató eláll a képzés folytatásától, a befizetett díj semmilyen módon nem jár vissza és a szerződés automatikusan megszűnik. (az eredeti lejárati érvényesség lép érvénybe)

Amennyiben a hallgató a maximum 6 hónapos szüneteltetést követően nem jelentkezik a képzés folytatására, az Intézmény jogosult megtagadni a képzés befejezését és a folytatást egy új szerződés és a képzés mindenkori, aktuális díjának megfizetését követően folytathatja a hallgató.

Nem kaptam meg az adott heti órarendet, mit tegyek?

Az adott szombatra vonatkozó órarendeket minden héten legkésőbb szerda estig bezárólag adja meg az Intézmény egy zárt, titkos facebook csoportban.

Nem küldtem el egy, vagy több Tanárértékelő dokumentumot határidőre, mi ennek a következménye?

Az Intézmény számára kiemelten fontos a hallgatók visszajelzése, hiszen a cél, hogy elégedetten és boldogan vegyenek részt a képzési napokon.  A Tanárértékelő dokumentumok megküldésének elmulasztása kizárja a hallgató vizsgára bocsátásnak a lehetőségét.

Szeretnék párhuzamosan beiratkozni a Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP) képzésre is, lehetséges egyszerre két képzést végezni?

Van lehetőég a két képzés egy időben történő elvégzésére, tekintettel arra, hogy a tanultak kitűnően ötvözhetők egymással.

Amennyiben a csoporttársaimmal együtt szeretnénk jelezni valamilyen észrevételt, hogyan és hol tehetjük ezt meg?

Az Intézmény kizárólag az egyénileg, önállóan, a hallgató saját nevében tett kéréseket, észrevételeket veszi figyelembe. A mások nevében történő kinyilatkoztatások, szervezkedések, az adott hallgató képzésből történő kizárását vonhatják maguk után.

Amennyiben hallottam valamilyen pletykát egy hallgatótól, hogyan és hol bizonyosodhatok meg annak valódiságáról?

Bármilyen esetleges kérdés, észrevétel esetén a hallgató a képzési tevékenységért felelős vezetővel kell, hogy egyeztessen.

Megfáztam, de nem vagyok rosszul, részt vehetek-e így a képzésen?

Amennyiben a hallgató náthásan, megfázva, betegen érkezik a képzésre, a csoporttársak és az oktatók egészségének megőrzése érdekében az Intézmény jogosult az adott napon megtagadni a képzésen történő részvételét.

Mikor kerül megtartásra a Business / Egészségügyi / Karrier / Sport modul ?

A fenti képzési napok minden esetben két hétköznapi napon kerülnek megtartásra, a life coach modul elvégzése után.

A szakmai kiegészítő modulokon a hallgató akkor vehet részt ha:

  • Sikeresen elvégezte a life coach képzést
  • Leadta időben a házi feladatokat

A kitűzött dátumokról az Intézmény legalább 3 héttel előbb értesíti a hallgatót.

Ha elvégeztem a képzést egyből coach leszek?

Sikeres vizsga teljesítését követően coach végzettséget igazoló tanúsítványt állítunk ki. Mi azt valljuk, hogy a coach-csá válás egy olyan út, ami nem egy 12 hetes képzés elvégzésével ér véget és a hallgatóktól is azt kérjük, hogy az első időszakban (legalább egy évig) még gyakoroljanak és társadalmi hozzájárulás keretein belül végezzék a coach tevékenységet.

Ünnepnapra esik a képzési nap, ebben az esetben is meg lesz tartva?

A képzés időtartama 3 hónap, 10 egymást követő hét, kivéve, ha valamely szombat munkanapra, ünnepnapra, állami ünnep-hosszú hétvégére esik, vagy technikai okok miatt nem lehetséges a tanítási nap megtartása. Ebben az esetben a képzés egy szombattal tovább tart.

Amennyiben az első business modul képzési napon nem tudtam részt venni, a másodikra eljöhetek?

Igen, ebben az esetben az első órát egy másik csoporttal utólag pótolja a hallgató.

Megkapjuk-e majd az órákon kivetített PPT anyagokat?

Csak abban az esetben, amikor olyan téma van, amely saját tapasztaláson jött létre. Minden más ppt. tartalom az ajánlott és kötelező irodalom listán szereplő könyvekben megtalálható.

Minden jog fenntartva: Lineo International Consulting Kft.

Jelentkezési lap

Köszönjük szépen a megelőlegezett bizalmat és hogy minket választott.
A képzésre való jelentkezés 7 lépcsőben történik:

  1. A beiratkozáshoz az első lépésként el kell küldenie az alábbi dokumentumokat az office@coaching-nlp,hu email címre: a jelentkezési lapot, a GDPR nyilatkozatot, a személyi igazolványának, lakcímkártyának és a legmagasabb iskolai végzettségéről szóló igazolásának szkennelt változatát.
  2. Ezt követően a cégünk megküldi a további aláírandó dokumentumokat, amelyeket szkennelve vissza kell juttatnia hozzánk.
  3. Cégünk elküldi az elektronikus számlát, amit emailben fog megkapni a szamlazz.hu rendszerről (kérem, keresse a spam mappában is).
  4. Az összes eredeti aláírt dokumentumot két példányban az első oktatási napon kell leadnia. Ha külföldön tartózkodik vagy online-hibrid képzést választott, akkor postai úton juttatja el számunkra az első képzési napot megelőzően.
  5. Ezt követően, cégünk visszaküldi Önnek az általunk aláírt példányokat postai úton abban az esetben, ha külföldön tartózkodik vagy az online-hibrid képzést választotta.
  6. A számla kiegyenlítése után, megküldjük a jelentkezés további lépéseit, amelynek fontos alapvető kommunikációs felülete a zárt és titkos facebook csoporthoz való csatlakozás. Ennek feltétele, www.facebook.com/stothmartacoach.
  7. A zárt facebook csoportban, utolsó lépésként megosztásra kerül a tematika, az órarend, a helyszín, az oktatók.

Jelentkezési Lap – Lineo Képzések
Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről – Lineo International Consulting Kft

Lineo Life Coach Képzés – PÁRATLAN ÁR!

12 hét/10 oktatási nap + 2 nap otthoni munka | NLP és Konfliktuskezelési ismeretekkel | Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Személyes és online/hibrid részvétel és oktatás.
További információ: www.coaching-nlp.hu/life-coach-kepzes

Life & Business Coach Képzés – PÁRATLAN ÁR!

12 hét/12 tanítási nap NLP és Konfliktuskezelési ismeretekkel | Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Személyes és online/hibrid részvétel és oktatás.
További információ: www.coaching-nlp.hu/business-coach-kepzes

Egészségügyi Life Coach Képzés

12 hét/12 tanítási nap NLP és Mindfulness ismeretekkel | Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Személyes és online/hibrid részvétel és oktatás.
További információ: www.coaching-nlp.hu/egeszsegugyi-life-coach-kepzes

NLP SZAKEMBER Alapképzés – NLP Practitioner Képzéz

Egy képzés, két tanusítvány! NLP Practitioner / NLP Time Line Therapy és NLP Hypnosis (Hipnózis)
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
További információ: www.coaching-nlp.hu/nlp-kepzes

Párkapcsolati Coach Képzés

12 hét/12 tanítási nap | Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Személyes és online/hibrid részvétel és oktatás – Indul: 2023.04.15. | Következő képzés indul: 2023.05.06.
További információ: www.coaching-nlp.hu/parkapcsolati-coach-kepzes/

Karrier Coach Képzés

12 hét/12 tanítási nap | Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Személyes és online/hibrid részvétel és oktatás .
További információ: www.coaching-nlp.hu/karrier-coach-kepzes/

Sport Coach Képzés

12 hét/12 tanítási nap | Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Személyes és online/hibrid részvétel és oktatás.
További információ: www.coaching-nlp.hu/sport-coach-kepzes/