Előszoba

A szervezetfejlesztés egy olyan komplex folyamat, amelynek a célja a szervezet működésének hatékonyabbá, harmonikusabbá tétele, aktuális problémák és elakadások kezelése, illetve a szervezeti életben bekövetkezett változási folyamatok kísérése.

Egy ilyen folyamatban külső tanácsadóként, fejlesztő szakemberként veszünk részt és a szervezet belső forrásaira építve és a szervezetben dolgozók igényeihez alakítva, tudatos döntési pontok mentén kísérjük/facilitáljuk a folyamatot.

A konkrét történések szintjén ez jelenthet a szervezeti munkatársak szélesebb körében megvalósuló csoportos műhelyeket és tréningnapokat, egy szűkebb fejlesztői csapattal megvalósuló műhelyalkalmakat, egyéni vagy csoportos tanácsadást, illetve olyan elemző/tervező tevékenységet, amelyet a szervezet munkatársai a tanácsadók irányítása alapján önmaguk végeznek el.

A külső tanácsadók bevonásával történő szervezetfejlesztés egy olyan eszköz, amely alkalmazása minden szervezet életében nagy lendületet tud adni, ha megfelelő helyzetben érkezik, illetve elérhető, amikor szükség van rá. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek is, amelyek nem alkalmasak külső fejlesztők behívása. Ennek eldöntésére az alábbi néhány kérdés megválaszolása tud segíteni.

Van-e észlelt probléma/elakadás/nehézség/fejlesztendő helyzet, amely VÁLTOZÁST igényel?

Meg tudják-e a szervezetben dolgozó érintettek fogalmazni a fejlődési célt, vagyis hogy MI legyen jobb?

Van-e a szervezetben elegendő belső erő, elkötelezettség, energia a változásra és változtatásra?

A változás iránt elkötelezett szereplők rendelkeznek-e felhatalmazottsággal a változtatásra, illetve akiknél a felhatalmazottság van, nyitottak-e a változás irányába?

Végezetül talán a legfontosabb: megvan-e a szervezet és a benne dolgozók alapvető egzisztenciális biztonsága?

1.Helyzetfeltárás és diagnózis

Ebben a lépésben a fejlesztendő terület/téma észlelésétől a tünetek, illetve a szervezetben meglévő, fejlesztésre fordítható erőforrások komplex feltárásáig jutunk el. A feltárás fázis fontos feladata, hogy a „tüneteken” kívül bensőbb, mélyebb összefüggéseket, gyökér-okokat is feltárjon, illetve megvizsgálja azt, hogy a szervezeten belüli érintettek hogyan viszonyulnak a fejlesztési témához. Egyszerűbben fogalmazva a „Mi legyen jobb?” kérdést járjuk körbe. Ez leggyakrabban személyes interjúk és csoportos találkozások formájában történik.

2. Szervezetfejlesztési terv készítése

Az észlelt szervezeti helyzet és a megfogalmazódott igények, célok alapján munkatársaink egy ajánlott fejlesztési lépéssort állítanak össze a célokhoz rendelt módszerekkel és időbeni ütemezéssel. Fontosnak tartjuk, hogy ennek a tervnek a véglegesítése egy párbeszéd alapján történjen a fejlesztők és a szervezet munkatársai között.

3. Fejlesztési lépések megvalósítása

Ebben a fázisban a fejlesztési tervben foglaltak szerinti, különböző módszertanú műhely- és tanácsadási napok zajlanak, amelyek reflektált szervezeti élményekké és közös tanulási pontokká formálódnak. Természetesen, ha a folyamat alakulása eltérést igényel a tervben rögzítettől, akkor ehhez a célok és aktuális szükségletek mentén rugalmasan alkalmazkodunk.

4. Fejlesztési folyamat zárása, értékelése, további lépések megfogalmazása

A folyamat zárása általában az induláshoz hasonló, a szervezeti érintettek bevonásával zajló párbeszéd, amely a megtörtént változások és tanulások összegzését, az esetlegesen bevezetett innovációk első körös értékelését és a fejlesztett-fejlesztő kapcsolatban történő visszajelzések megfogalmazását jelenti. Mindezek a fejlesztési dokumentációba ívelődnek, és szükség esetén újabb fejlesztési irányok megfogalmazásához jelenthetnek alapot.

Képzés
Ismeretközvetítő, képességet fejlesztő és szemléleti elemekkel is dolgozó 1-3 napos képzések, melyek akár modulárisan is egymásra épülhetnek.

Tréning
Képességfejlesztésre fókuszáló fejlesztési munkaforma, mely tudatosan épít szemléleti elemekre és a minimális ismereti anyagot tartalmaz.

Szakmai műhely
4-6 szervezet csoportos fejlesztése egy adott témában, melynek során biztosított a résztvevő szervezetek számára a rájuk szabott tanácsadás és fejlesztés.

Csoportos tanácsadás
Egy konkrét szervezeti problematikával foglalkozó, több szervezet részvételével zajló tanácsadási alkalom, ahol praktikus tudások átadása és a felmerült problémák megoldása történik.

Coaching
Vezetői működést segítő, 6-8 alkalomból álló támogató folyamat, mely szervezeti változások meglépésére, eredmények elérésére fókuszál.

Szupervízió
Szervezetben dolgozó kulcsszereplők szakmai személyiségének fejlesztése, reflektív képességek fejlesztésén keresztül életvezetési kompetenciák fejlesztése történik 5-8 alkalmas fejlesztő folyamat során.