Kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés az egészségügyben

Miről tanulhatsz a képzés során?

A két napos képzés szakmai tartalma magában foglalja az alábbi témaköröket:

  1. A kommunikáció alapjai – formái, résztvevők, célja.
  2. A kommunikáció sajátosságai – a kommunikáció minőségének, milyenségének hatásai az emberi kapcsolataink minőségére.
  3. A kommunikáció működési mechanizmusa – az üzenet, mondanivalónk (problémáink, aggályaink, félelmek, érzések, szeretet, visszajelzés, kérés, kritika stb) átadásához figyelmesen és tudatosan kell megválasztanunk a kommunikációs csatornát, kifejezéseinket, viselkedésünket ahhoz, hogy a befogadó figyelemmel, odaadással, nyitottsággal hallgasson minket. Frusztrációk kezelése. A kapcsolatainkban megélt magányosság, igazságtalanság, stressz gyakran a kommunikációnk érettségét tükrözi vissza.
  4. Asszertív kommunikáció = Sikeres kommunikáció – saját érdekeink érvényre juttatása anélkül, hogy a másik félnek kárt, sérelmet, kellemetlenséget okoznánk. Eszközök.
  5. Konfliktuskezelés – definíció; konfliktusok szintjei (személyen belüli, személyek közötti, csoportok közötti); okai, forrásai stb. A konfliktusok kezelésére alkalmas kommunikációs technikákat az előadást követően, szituációs szerepjátékok segítségével rögzítik, ültetik át a képzésen résztvevők.
  6. Keretezés-átkeretezés. A betegségtudat átfordítása egészségtudatba, ehhez szükséges technikák megtanulása és alkalmazása. Valóságérzékelés, valóságértelmezés, hangsúlyos események tudatos megválasztása és kommunikációja, egyes mozzanatok kiemelésének hatása a hallgatóra, befogadóra. Pozitív, sikeres keretezés VAGY negatív, sikertelen keretezés.
  7. Metakommunikáció – típusai, eszköztára, célja, szerepe, hatása, tudatos megválasztása, értelmezése befogadóként, a másik állapotának, mondanivalójának érzékeny ,,letapogatása”, stb.
  8. A tiszta kommunikáció gyakorlata segítő szakmában dolgozóknak – szituációs szerepjátékok segítségével az elméletben elsajátítottak gyakorlati alkalmazásának rögzítése.

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti az egészségügyi dolgozókat a munkahelyi és magánéleti célok hatékonyabb megvalósításához. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak a felmerülő nézeteltérések, vitahelyzetek, konfliktusok. A munkakörnyezet, elégedettség javítása a dolgozók és betegek érdeke egyaránt. A képzésen részt vevő egészségügyi dolgozók jól alkalmazható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítéséhez, a visszatérő problémák megelőzéséhez.

A képzés a résztvevők aktív közreműködésére épül! A csoportos helyzetek és feladatok mentén a résztvevők körül járják, elemzik és ezek által kipróbálják, rögzítik az újonnan tanult készségeket. A kiscsoportos és páros munkára építve figyelünk arra, hogy a kialakított körülmények, dinamikák erősítsék a résztvevők biztonságérzetét.

Kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés az egészségügyben

A képzés időtartama: 2 egymást követő nap (16 óra)
Létszám: maximum 15 fő
A képzés ára: 125.000,-Ft/fő

A képzés dátuma: megegyezés és igény szerint indítjuk a csoportjainkat
A képzés helyszíne: Lineo Iroda, 1071 Budapest, Damjanich utca 58.

+36 70 394 5336office@coaching-nlp.hu