Sport Coach Képzés

Indul: 2017.04.08.

Mi a Sport Coaching?

A Sport Coaching egy a tapasztaláson és gyakorlaton alapuló tanulási folyamat, mely felébreszti a sportoló, edző, vagy egyéb a sport területén tevékenykedő (szak)ember szunnyadó képességeit, tehetségét, potenciálját, segít felismerni és kiaknázni a rendelkezésére álló eszközöket, készségeket és kifejleszteni a hiányzókat, lehetőve téve, hogy elérje a személyes és sportbeli teljesitőképességének vélt felső határát, sőt túlszárnyalja azokat.

A Sport Coaching az önismeret fejlesztésével segít tudatossá válni, meglátni a saját belső gátakat és legyőzni azokat, megtalálni a saját motivációjának motorját és a kidolgozott cselekvési tervet követve, saját erejébol elérni a kitűzőtt céljait. A coach felkészíti a kliensét arra, hogy egy belső alakulási folyamaton keresztül képes legyen felfedezni és eldönteni mit szeretne (a céljai mögött megbúvó motiváció ismeretében), és a Coaching eszköztárát alkalmazva képes legyen megvalósitani; cselekedni, tenni, aktívan felelősséget vállalva az eredményért.
Röviden: ez az élet minden területét átfogó fejlődési folyamat (függetlenül attól, hogy a sportból indul ki), mely lehetővé teszi a kliens számára a sportbeli teljesitőképességének optimalizálását, mind egyéni, mind kollektív szinten.

Kiknek lehet hasznos a Sport Coaching?

• Mindazoknak, akik fel akarják fedezni, mit szeretnének igazából elérni, mik a céljaik a sport területén
• Akik most kezdik sportkarrierjüket, és szeretnének a kezdetektől önmaguk legjobb verziójának lenni
• Akik már visszavonultak a sportkarrierjükből, és keresik az új helyüket és szerepüket a sport világában
• Azoknak, akik szeretnék újra gyermeki lelkesedéssel élvezni sporttevékenységük minden pillanatát
• Akik szeretnének jobban bízni magukban és a képességeikben
• Akiknek túlságosan fontos az eredmény és szeretnék, hogy ne így legyen
• Akik szeretnének megtanulni pozitívan gondolkodni önmagukkal és sportteljesitmenyukkel kapcsolatban
• Akik szeretnék mélyebben megismerni önmagukat
• Akik szertnék megtalálni saját egyéni motivációjukat
• Akik szeretnék fejleszteni a kommunikációs képességeiket
• Akik már belefáradtak abba, hogy örökké kifogásokat és önigazolást keressenek
• Akik szenvedélyt éreznek az általuk űzött sport iránt
• Akik MOST akarják kezükbe venni a sportkarrierjüket és a sorsukat.

És mindenekelőtt:

Azoknak, akik elégedettek a sportban elért eredményeikkel, ugyanakkor már felismerték a folyamatos fejlődés lehetőségét és fontosságát.

Miért hasznos sport coach-al dolgozni?
Mit tehet érted egy coach, amit egy edző nem?

Míg az edző a sportoló/csapat fizikai és technika felkészülést segíti, addig a Sport Coach céljai kitűzésében és elérésében támogatja a kliensét, biztosítva számára egy optimális és teljesen személyre szabott tanulási folyamat mentális feltételeit, amely a sportoló/k lényéből belső eszenciájából indul ki. A coach támogatja a sportolót/kat mindazon belső gátak leküzdésében, amelyekkel találkozhat a céljai megvalósítása felé vezető úton és olyan eszközöket mutat neki, melyek lehetővé teszik az önálló célirányos cselekvést és egyéni felelősségvállalásra nevelnek. Az egész folyamat a sportolóból indul ki, ő, és csakis ő az, aki a tanulási folyamat eredményeképp végül eléri a vágyott eredményt.

A Sport Coaching egy hihetetlenül hatásos metódus, melynek eszközrendszerét úgy a sportolók (mind egyéni mind csapat szinten), mint az edzők, és tulajdonképpen bármely, a sport területén tevékenykedő személy gyorsan elsajátíthatja és kiváló eredményel használhatja. Utóbbiak a sport coachingot gyakran beépítik a felkészülési folyamatba, a mentális-érzelmi–önismereti munkát az edzés részévé teszik. A cél az, hogy emberként tekintsenek a sportolóra, a szó legnemesebb és legteljesebb értelmében; ne úgy kezeljék, mint egy nyerésre kalibrált gépet, hanem figyelembe véve a mindenkori mentális-érzelmi állapotát és felkészültségét, pozitív és negatív rendszereit, vágyait, céljait, segítsék őt a kiválóság és optimális teljesitőképesség elérésében: nem ahogy az szokás, nem ahogy azt mások teszik, nem ahogy az szerintük helyes, hanem úgy, ahogy az a sportoló számára a legjobb.

A képzés célja

Kiválóan felkészült és a saját potenciáljuk felfedezésére és kiaknázására elhívatott sport coachok képzése, akik a folyamatos fejlődést választják személyi és szakmai területen,.azzal a céllal, hogy minden szempontból megfelelő és személyre szabott támogatást tudjanak nyújtani mindazoknak, akik hozzájuk fordulnak és készek a változásra.

“Tanulás -és cselekvéskatalizátorok” képzése, akik a személyre szabott kihívások, tevékenységek és hatékony kérdésfelvetés által segítenek megteremteni az eredményes – és a kliens számára másként nehezen kivitelezhető – tanulási folyamat feltételeit. Ezáltal lehetőséget nyújtanak a jó teljesítőképesség – amit a kliens elérhetőnek érez – és az optimális teljesitőképesség – amit a kliens korábban a maga számára soha nem gondolt volna lehetségesnek – megélése között.

Előnyök, amikre a tanuló szert tehet, ha a Sport Coach képzést választja:

• Megtalálja az egyensúlyt a magánélet és a hivatás között,
• Átlátja, mit jelent a verseny,
• Átlátja, mit jelent a kudarc,
• Megtanulja, hogyan tekintsen az esetleges kudarcokra pozitív fejlődési lehetőségként,
• Megtanulja, hogyan kezelje a rivalizálást,
• A kommunikációs készségei fejlődnek a képzés alatt,
• Megtanulja, milyen a hatékony konfliktuskezelés,
• Megtanulja, hogy versenyhelyzetben, hogyan fordítsa a negatív energiáit és gondolatait pozitítvvá,
• A sport coaching mint üzletág – Hogyan add el magad, hogyan alakíts ki magadról jó képet, hogyan tűzz ki célokat magadnak, hogyan vonzz be ügyfeleket
• Felszínre hozza és fejleszti a mentális és fizikai lehetőségeit, tudatos és tervezett célkitűzéssel és olyan opciók választásával, amiket addig nem ismert és /vagy amikben előtte nem gondolkodott
• Képes motiválni másokat és saját magát a mások és saját céljai gyorsabb és hatékonyabb elérése érdekében
• A belső változás és tapasztalati tanulás által javítja a teljesitőképességet és kibontakoztatja a képességeit, addig példa nélküli eredmények elérése érdekében
• Hatástalanítja és átformálja a negatív viselkedesi és gondolkodási mintákat, modelleket, megkérdőjelezve saját hitrendszereit és személyes egyezményeit, melyek hátráltatják a céljai elérésében .
• Megbirkózik a saját belső akadályaival, határaival, blokkjaival
• Megtalálja a saját válaszait teljesítményének fokozása érdekében
• Maximálisan kihasználja a saját képességeit és fizikai-mentális eszközeit
• Gyorsabb és hatékonyabb választ ad nehéz és/vagy versenyhelyzetekben
• Rugalmasabb és könnyebben alkalmazkodik a változáshoz
• Hatékonyabban osztja be az edzési idejét
• Mentálisan alakitja és megerősíti a csapatot, amellyel dolgozik; meglátja és támogatja a játékosok tehetségét
• Úrrá tud lenni a stresszen versenyhelyzetben, és versenyen kívül is
• Mozgósítja a központi értékeket és az elkötelezettséget a csapatban
• Segít megúiítani és hatékonyabbá tenni a kommunikációt a csapaton belül
• Kész az együttműködésre, a csapatmunkára és az egyetértés kialakítására
• Képes átadni a képzés során szerzett ismereteit, eszközeit és tapasztalatait és mint kíváló sport coach, előidézni a fent említett változásokat a kliensei életében és sportkarrierjében

Kiknek szól ez a program?

• Szakmai végzettséggel rendelkező edzőknek, akik a sportteljesítményben (és személyes területen egyaránt) elérhető kiválóság garanciájaként magasabb szintre kívánják emelni a munkájukat, klienseik előnyére
• Sportolóknak, akik saját maguk coachaként, túl akarják szárnyalni önmagukat és túllépni saját határaikat
• Mindazoknak, akik szeretnének segíteni és támogatni másokat céljaik elérésében a sport területén, a Coaching módszereinek, technikáinak és eszközeinek alkalmazása által.
• A sport bármely területén dolgozóknak (testneveléstanároknak, edzőknek (sportágtól függetlenül), Sport – és sporttal kapcsolatos képzéssel foglakozó szervezeteknek, sportigazgatóknak, kedvtelésből sportolóknak stb.) akik hajlandóak pozitiv változásra a céljaik elérése érdekében, túlszárnyalva a saját várakozásaikat

Részletek

Sport Coach Képzes
120 óra, 6 hónap, egyszer egy hónapban, szombati és vasárnapi napokon
Indul: 2017.04.08.-án Budapesten
Képzés díja: 480.000,-Ft

A képzés szól: sportot kedvelőknek, testnevelő tanároknak, tanítványaiknak, edzőknek, fitnessz edzőknek, sportolóknak és mindazoknak, akik coachként segítséget szeretnének majd nyújtani a profi sportolóknak.

+36 70 394 5336

office@coaching-mediation.hu

Csapatunk

S. Tóth Márta

Senior life & business coach, kommunikációs szakember, mediátor, NLP tréner, Master NLP Practitioner, Master Time Line Therapy Practitioner és Master Hypnotherapy Practitioner, a Lineo International Consulting Kft. ügyvezető igazgatója, az ICF, ANLP tagja és az Országos Mediációs Egyesület elnökségi tagja.

“Nagyon nehéz dolog elfogadónak lenni. Az élet számos alkalommal próbára tesz, megkísérel megrengetni a hitemben: hogy „megéri” jónak, igaznak lenni. Én mégis kitartok, akármilyen nehéz is. Majdnem húszéve kommunikációs szakemberként dolgozom különböző területeken, tizenévig dolgoztam a médiában újságíróként és szerkesztő-riporterként, majd négy évig voltam a Studio Moderna (Top Shop) Kft. romániai leányvállalatánál kihelyezve, országos ügyvezetőként fejlesztettem a céget. Immár tízéve ezzel párhuzamosan vezettem a romániai saját cégünket is, az MTP Stúdió Kft.-t és további külföldi cégeket. Az utóbbi pár évben itthon indítottam el a Lineo International Consulting Kft. tevékenységét és a Coaching, Mediáció és Mentálhigíéné Iskolát. Jelenleg ügyvezetőként dolgozom, NLP coachinggal, mediációval, szervezetfejlesztéssel, tréningekkel és oktatással kiegészítve. Második éve tanítom a kommunikációt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és ősztől a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fősikolán a mediáció felnőtt továbbképzésein. Huszonnégy évesen mentem férjhez, elváltam. Immár tízéve azonban megtaláltam a másik felem, férjem mellett minden nap boldogan ébredek és térek nyugovóra, s van egy kiemelkedően okos és sikeres, céltudatos fiam, akivel remek a kapcsolatom. Ahhoz, hogy most azt tudjam mondani: “OKÉ vagyok”, hosszú és rögös úton kellett végigmenjek hol egyedül hagyva, hol támogatással. De sikerült, ezért tudom, hogy lehetséges. Ez adja az erőt nap mint nap az emberek oktatása, coacholása és mediálása során. Szakmai tudásom elismeréseként tizenéve a Magyar Újságíró Szövetség, az IFJ Nemzetközi Újságíró Szövetség tagja voltam továbbá a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF), a hazai Professzionális Coaching Egyesület és a Magyar Coach Egyesület tagja vagyok és az Országos Mediációs Egyesület (OME) elnökségi tagjává választott. Kétszer is bekerültem a WHO IS WHO Magyarországon és a WHO IS WHO Romániában című, a kiemelkedően sikeres emberek életrajzát tartalmazó lexikonba.”
A beszélt szakmai nyelvek: magyar, angol, román

Császár Írisz

Sport Coach

Mélyen hiszek az emberekben, abban, hogy mindenki különleges, egyedi és megismételhetetlen, hogy minden létnek célja van és mindenkiben ott szunnyad az a végtelen potenciál, amit talán még nem lát és nem ismer, mégis meghatározza hogy ki ő jelenleg és ki lehet belőle a jövében, ha úgy dönt hogy önmaga legjobb verziója szeretne lenni.
Mindenki bősegre született (itt nem feltétlenul csak anyagi bőségre gondolok) és képes megteremteni azt, mindenki szeretni született es képes megteremteni a feltételeket ahhoz hogy szerethessen illetve szeretve legyen.
Amikor egy coacheeval először találkozom, nem csupán azt látom, aki ő abban a pillanatban, hanem főkent azt, akivé válhat és válik majd miután visszatalált saját esszenciájához és dolgozik rajta. Megengedem neki hogy az én tükrömben annak lássa magát aki ő valójában; a saját Univerzuma teremtőjének.
A sportban a folyamatos fejlődés nem csak cél, de szükséglet is, csak úgy múlhatod felül önmagad, ha minden nap felteszed a kérdést: “Hogy lehetek ma jobb mint tegnap?” Nem létezik tartósan kiváló sportteljesítmény belső átalakulás nélkül, nem létezik sportsiker felelősségvállalás nélkül.
Egy sportoló előtt mindig két út áll nyitva:
Belenyugodni a középszerűségbe és a körülményei áldozatává válni VAGY
felvállalni az egyéni felelősséget a saját eredményeiért és a tapasztalataiból tanulva fejlődni
Pontosan ez amit a Sport Coaching kínál; tudatossá lenni arra, hogy függetlenül a körülményeimtől én döntöm el kivé szeretnék válni és mit fogok tenni annak érdekében, hogy elérjem a céljaimat.