Sport Coach Képzés

Indul: 2018.01.13. | 2018.02.24.

Mi a Sport Coaching?

A Sport Coaching egy a tapasztaláson és gyakorlaton alapuló tanulási folyamat, mely felébreszti a sportoló, edző, vagy egyéb a sport területén tevékenykedő (szak)ember szunnyadó képességeit, tehetségét, potenciálját, segít felismerni és kiaknázni a rendelkezésére álló eszközöket, készségeket és kifejleszteni a hiányzókat, lehetőve téve, hogy elérje a személyes és sportbeli teljesitőképességének vélt felső határát, sőt túlszárnyalja azokat.

A Sport Coaching az önismeret fejlesztésével segít tudatossá válni, meglátni a saját belső gátakat és legyőzni azokat, megtalálni a saját motivációjának motorját és a kidolgozott cselekvési tervet követve, saját erejébol elérni a kitűzőtt céljait. A coach felkészíti a kliensét arra, hogy egy belső alakulási folyamaton keresztül képes legyen felfedezni és eldönteni mit szeretne (a céljai mögött megbúvó motiváció ismeretében), és a Coaching eszköztárát alkalmazva képes legyen megvalósitani; cselekedni, tenni, aktívan felelősséget vállalva az eredményért.
Röviden: ez az élet minden területét átfogó fejlődési folyamat (függetlenül attól, hogy a sportból indul ki), mely lehetővé teszi a kliens számára a sportbeli teljesitőképességének optimalizálását, mind egyéni, mind kollektív szinten.

Kiknek lehet hasznos a Sport Coaching?

• Mindazoknak, akik fel akarják fedezni, mit szeretnének igazából elérni, mik a céljaik a sport területén
• Akik most kezdik sportkarrierjüket, és szeretnének a kezdetektől önmaguk legjobb verziójának lenni
• Akik már visszavonultak a sportkarrierjükből, és keresik az új helyüket és szerepüket a sport világában
• Azoknak, akik szeretnék újra gyermeki lelkesedéssel élvezni sporttevékenységük minden pillanatát
• Akik szeretnének jobban bízni magukban és a képességeikben
• Akiknek túlságosan fontos az eredmény és szeretnék, hogy ne így legyen
• Akik szeretnének megtanulni pozitívan gondolkodni önmagukkal és sportteljesitmenyukkel kapcsolatban
• Akik szeretnék mélyebben megismerni önmagukat
• Akik szertnék megtalálni saját egyéni motivációjukat
• Akik szeretnék fejleszteni a kommunikációs képességeiket
• Akik már belefáradtak abba, hogy örökké kifogásokat és önigazolást keressenek
• Akik szenvedélyt éreznek az általuk űzött sport iránt
• Akik MOST akarják kezükbe venni a sportkarrierjüket és a sorsukat.

És mindenekelőtt:

Azoknak, akik elégedettek a sportban elért eredményeikkel, ugyanakkor már felismerték a folyamatos fejlődés lehetőségét és fontosságát.

Miért hasznos sport coach-al dolgozni?
Mit tehet érted egy coach, amit egy edző nem?

Míg az edző a sportoló/csapat fizikai és technika felkészülést segíti, addig a Sport Coach céljai kitűzésében és elérésében támogatja a kliensét, biztosítva számára egy optimális és teljesen személyre szabott tanulási folyamat mentális feltételeit, amely a sportoló/k lényéből belső eszenciájából indul ki. A coach támogatja a sportolót/kat mindazon belső gátak leküzdésében, amelyekkel találkozhat a céljai megvalósítása felé vezető úton és olyan eszközöket mutat neki, melyek lehetővé teszik az önálló célirányos cselekvést és egyéni felelősségvállalásra nevelnek. Az egész folyamat a sportolóból indul ki, ő, és csakis ő az, aki a tanulási folyamat eredményeképp végül eléri a vágyott eredményt.

A Sport Coaching egy hihetetlenül hatásos metódus, melynek eszközrendszerét úgy a sportolók (mind egyéni mind csapat szinten), mint az edzők, és tulajdonképpen bármely, a sport területén tevékenykedő személy gyorsan elsajátíthatja és kiváló eredményel használhatja. Utóbbiak a sport coachingot gyakran beépítik a felkészülési folyamatba, a mentális-érzelmi–önismereti munkát az edzés részévé teszik. A cél az, hogy emberként tekintsenek a sportolóra, a szó legnemesebb és legteljesebb értelmében; ne úgy kezeljék, mint egy nyerésre kalibrált gépet, hanem figyelembe véve a mindenkori mentális-érzelmi állapotát és felkészültségét, pozitív és negatív rendszereit, vágyait, céljait, segítsék őt a kiválóság és optimális teljesitőképesség elérésében: nem ahogy az szokás, nem ahogy azt mások teszik, nem ahogy az szerintük helyes, hanem úgy, ahogy az a sportoló számára a legjobb.

A képzés célja

Kiválóan felkészült és a saját potenciáljuk felfedezésére és kiaknázására elhívatott sport coachok képzése, akik a folyamatos fejlődést választják személyi és szakmai területen,.azzal a céllal, hogy minden szempontból megfelelő és személyre szabott támogatást tudjanak nyújtani mindazoknak, akik hozzájuk fordulnak és készek a változásra.

“Tanulás -és cselekvéskatalizátorok” képzése, akik a személyre szabott kihívások, tevékenységek és hatékony kérdésfelvetés által segítenek megteremteni az eredményes – és a kliens számára másként nehezen kivitelezhető – tanulási folyamat feltételeit. Ezáltal lehetőséget nyújtanak a jó teljesítőképesség – amit a kliens elérhetőnek érez – és az optimális teljesitőképesség – amit a kliens korábban a maga számára soha nem gondolt volna lehetségesnek – megélése között.

Előnyök, amikre a tanuló szert tehet, ha a Sport Coach képzést választja:

• Megtalálja az egyensúlyt a magánélet és a hivatás között,
• Átlátja, mit jelent a verseny,
• Átlátja, mit jelent a kudarc,
• Megtanulja, hogyan tekintsen az esetleges kudarcokra pozitív fejlődési lehetőségként,
• Megtanulja, hogyan kezelje a rivalizálást,
• A kommunikációs készségei fejlődnek a képzés alatt,
• Megtanulja, milyen a hatékony konfliktuskezelés,
• Megtanulja, hogy versenyhelyzetben, hogyan fordítsa a negatív energiáit és gondolatait pozitítvvá,
• A sport coaching mint üzletág – Hogyan add el magad, hogyan alakíts ki magadról jó képet, hogyan tűzz ki célokat magadnak, hogyan vonzz be ügyfeleket
• Felszínre hozza és fejleszti a mentális és fizikai lehetőségeit, tudatos és tervezett célkitűzéssel és olyan opciók választásával, amiket addig nem ismert és /vagy amikben előtte nem gondolkodott
• Képes motiválni másokat és saját magát a mások és saját céljai gyorsabb és hatékonyabb elérése érdekében
• A belső változás és tapasztalati tanulás által javítja a teljesitőképességet és kibontakoztatja a képességeit, addig példa nélküli eredmények elérése érdekében
• Hatástalanítja és átformálja a negatív viselkedesi és gondolkodási mintákat, modelleket, megkérdőjelezve saját hitrendszereit és személyes egyezményeit, melyek hátráltatják a céljai elérésében .
• Megbirkózik a saját belső akadályaival, határaival, blokkjaival
• Megtalálja a saját válaszait teljesítményének fokozása érdekében
• Maximálisan kihasználja a saját képességeit és fizikai-mentális eszközeit
• Gyorsabb és hatékonyabb választ ad nehéz és/vagy versenyhelyzetekben
• Rugalmasabb és könnyebben alkalmazkodik a változáshoz
• Hatékonyabban osztja be az edzési idejét
• Mentálisan alakitja és megerősíti a csapatot, amellyel dolgozik; meglátja és támogatja a játékosok tehetségét
• Úrrá tud lenni a stresszen versenyhelyzetben, és versenyen kívül is
• Mozgósítja a központi értékeket és az elkötelezettséget a csapatban
• Segít megúiítani és hatékonyabbá tenni a kommunikációt a csapaton belül
• Kész az együttműködésre, a csapatmunkára és az egyetértés kialakítására
• Képes átadni a képzés során szerzett ismereteit, eszközeit és tapasztalatait és mint kíváló sport coach, előidézni a fent említett változásokat a kliensei életében és sportkarrierjében

Kiknek szól ez a program?

• Szakmai végzettséggel rendelkező edzőknek, akik a sportteljesítményben (és személyes területen egyaránt) elérhető kiválóság garanciájaként magasabb szintre kívánják emelni a munkájukat, klienseik előnyére
• Sportolóknak, akik saját maguk coachaként, túl akarják szárnyalni önmagukat és túllépni saját határaikat
• Mindazoknak, akik szeretnének segíteni és támogatni másokat céljaik elérésében a sport területén, a Coaching módszereinek, technikáinak és eszközeinek alkalmazása által.
• A sport bármely területén dolgozóknak (testneveléstanároknak, edzőknek (sportágtól függetlenül), Sport – és sporttal kapcsolatos képzéssel foglakozó szervezeteknek, sportigazgatóknak, kedvtelésből sportolóknak stb.) akik hajlandóak pozitiv változásra a céljaik elérése érdekében, túlszárnyalva a saját várakozásaikat

Részletek

Sport Coach Képzes
120 + 8 óra, Szombatonként (reggel 9.00-tól-17.45-ig)

Indul: 2018.01.13.-án BudapestenIndul: 2018.02.24-án Budapesten

Képzés díja: 480.000,-Ft

A képzés szól: sportot kedvelőknek, testnevelő tanároknak, tanítványaiknak, edzőknek, fitnessz edzőknek, sportolóknak és mindazoknak, akik coachként segítséget szeretnének majd nyújtani a profi sportolóknak.

+36 70 394 5336

office@coaching-nlp.hu

ICF Alapú Life Coach Képzés

+ Konfliktuskezelés és NLP

NLP Képzés

Nemzetközi Akkreditált NLP Practitioner

EGÉSZSÉGÜGYI Life Coach Képzés

+ NLP és Mindfulness