Először Magyarországon 2021 óta

Transzformációs

Coach Képzés

Egyedi Coaching és NLP módszerek by S. Tóth Márta (Lineo CoachingTM)

A transzformációs coaching egy olyan különleges folyamat, amely mélyebb és tartósabb szinten segíti elő a növekedést és a változást, valamint támogat a vágyott átalakulásban és eredményeként „átírja a valóságot”. A különböző coaching modellek legjobbjaiból merít, minden típus legjobbját használja fel. Magába foglalja az Ügyfél életének holisztikus vizsgálatát és számba veszi, mik lehetnek katalizátorok vagy épp akadályok. Az átalakító coaching különbözik az átmeneti, célorientált vagy szituációs coachingtól, specifikussága a professzionális környezet, a teljes újragondolás, valamint átírja a szakmai élet paramétereit az élet egyéb területeivel összefüggésben. Célja az ügyfél kognitív, érzelmi, érzékszervi és kapcsolati mintáinak feltárása annak érdekében, hogy teljesebben megértsék a világról alkotott perspektívájukat. E tudatosság révén sokkal több lehetőség rejlik az ügyfelekben, hogy nagyobb átalakulásokat érjenek el, lebonthassák azokat a negatív mintákat vagy hiedelmeket, amelyek visszatarthatták őket, és – ami a legfontosabb – megnyitják az utat azokhoz az eredményekhez vagy változásokhoz, amelyeket valóban látni akarnak az életükben.

A transzformációs coaching modell

Mivel a transzformációs coaching sok más modellre támaszkodik, és eredendően ügyfélközpontú, nem definiálhatjuk szűk korlátok között. Minden ügyfél másként éli meg a folyamatot, így másként is írná körül és határozná meg. Vannak azonban alapvető fogalmak:

 • Pszichológiai – Feltárja az ügyfelet kívül -belül, meggyőződéseit, értékeit, elvárásait, feltételezéseit és pszichológiai mintáit, amelyek megmutatják, hogyan jelen meg az életben vagy a munkahelyen
 • Humanista – arra a feltevésre épül, hogy az ügyfelek egészek, töretlenek és rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal a változtatásokhoz
 • Integráló – Lehetővé teszi a coach számára, hogy megtalálja saját egyedi, pszichológiailag megalapozott módját az ügyfelekkel való együttműködésre
 • Holisztikus – A coach megtanul figyelni az ügyfél tapasztalatainak minden aspektusára – a kognitív, affektív, szomatikus, kapcsolati és viselkedési dimenziókra

Milyen előnyökkel jár a transzformációs coaching?

A transzformációs coaching legnagyobb előnye a hosszú távú, fenntartható változás. A folyamat prioritásként kezeli a kérdés valódi megértését az egész élet összefüggésében. Különleges lehetőségeket kínál, tudatosítja az egyedi perspektívák hatását és segít legyőzni a félelmeket, ezzel támogatva, hogy azzá válhassunk, akik lenni szeretnénk. Ennek a csodás utazásnak számos további előnye van, mint például:

 • Elképzelni azt, ami kompromisszumok nélkül valóban lehetséges
 • Tudatosítani a tehetséget, motivációt, álmokat, félelmeket, kulturális hatásokat és feltételezéseket, majd feltárni ezek hogyan alakítják világnézetet
 • Átváltás a felhatalmazott perspektívára és gondolkodásmódra
 • Annak felismerése, hogy a siker nem elszigetelten történik, hanem az átalakító utazás támogatásával
 • A kiteljesedés kinézetének meghatározása
 • Saját feltételek kialakítása a sikerhez és a boldogsághoz

Ezen a tanfolyamon megtudhatja, hogyan segítheti ügyfeleit az élet átalakításában:

 • Visszatartó blokkok azonosítása
 • A változástól, az elutasítástól és a kudarctól való félelmek leküzdése, hogy magabiztosnak érezzék magukat álmaik megvalósításában
 • Önuralom kifejlesztése a korlátozó hiedelmek átprogramozásával
 • Új gondolkodásmód kifejlesztése, hogy az Ügyfél tudja, semmi sem állhat az útjába
 • Tisztázni, hogy TÉNYLEGESEN mit akarnak és kik ők TÉNYLEG, hogy abbahagyhassák mindenki más álmait

Amikor valamit „átalakítónak” nevezünk, akkor valami nagy dologról beszélünk. A helyzet változása, a teljesítményének javítása. A transzformációs coaching az ügyféllel való együttműködést jelenti, amely túlmutat a téma bemutatásán. Alapvetően hatással van mindenre, “ami vagy.” Lehetővé teszi az emberek számára, hogy más legyen a kapcsolatuk önmagukkal és társaikkal.

Milyen készségeket és képzést kapnak az átalakító coachok?

Egy igazán nagyszerű transzformációs coach olyan ismeretek, készségek és tulajdonságok kombinációjával rendelkezik, amivel segít az ügyfelek átalakító élményének előmozdításában. A profi coachok mögött több ezer órányi képzés áll és általában tagjai valamely elismert szövetségnek, mint például a Nemzetközi Coach Szövetség. A nagy átalakító coachok is élethosszig tartó tanulók, aki folyamatosan befektetnek a fejlődésükbe és felfedeznek különböző filozófiákat és technikákat, hogy jobban szolgálhassák ügyfeleiket.

Transzformációs coachként segíthet ügyfeleinek abban, hogy ne érezzék magukat középszerűnek, helyette ráébredjenek, hogy életüknek nagyobb célja van.

Transzformációs coachként segíthet megérteni, hogy ők saját útjuk hősei, hogy többé nem kell kihívásaikra úgy tekinteniük, mint akadályokra, helyette, mint lépcsőfokokat lássanak egy nagyobb cél felé.

Transzformációs coachként támogathatja Ügyfeleit arra, hogy ne hagyják másoknak megírni élettörténetük fejezeteit, hanem egyszer és mindenkorra úgy dönthessenek, hogy az ő feltételeik szerint élnek.

Transzformációs coaching készségek

Akár life coachként vagy business coachként dolgozik, akár más munkaformákkal végzi a munkáját, a transformatív coaching a vidámság, a nyugalom, a lendület és a kreativitás mindennapi életbe való behozatalát és a lehetőségek kiaknázását jelenti. Egy jó transzformációs coach nem zárkózik el a kényelmetlenségektől, hiszen ott valóban megtörténhet az átalakulás.

 • Mély hallgatás: Az összes ingert elnyelve a coach tisztában van mind az elhangzottakkal, mind a kimondatlanokkal
 • Tér megtartása: A coach biztonságos környezetet teremt az ügyfél számára, hogy teljes mértékben meg tudjon nyílni, és a csendet eszközként használja a nagyobb önvizsgálathoz.
 • Megfigyelés és azonosítás: Mélyen látja az ügyfél hitét és viselkedési mintáit, mind tranzakcióban, mind a felszín alatt
 • Visszajelzés: Jelentős információk megosztása az ügyféllel abból, amit az coach hallott, látott és érzett az ülésen
 • Kihívás: Ahol releváns, a coach felteszi a nehéz kérdést, hogy változást idézzen elő azáltal, hogy behozza a térbe azt, amit nem mondanak el.

Miben különbözik az transzformációs coaching a life coachingtól?

Mind a hagyományos életvezetési coachingnak, mind az átalakító coachingnak van néhány univerzális tulajdonsága, mint például a nyílt kérdezés és az ügyfélre koncentrálás a válaszokért, de vannak alapvető különbségek is. A hagyományos coachingban bizonyos korlátozásokat látunk mind a coach, mind az egyén részéről. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek az adott coaching modell paraméterein belül kell dolgoznia. A hagyományos life coach az ügyfél céljaira összpontosít, együttműködve dolgozik, hogy feltárja a cél eléréséhez szükséges lehetőségeket, valamint a blokkoló tényezőket, amelyek megakadályozhatják a sikert, majd reális tervet alakítanak ki a kívánt eredmény eléréséhez. Egy átalakító coach hasonlóan kezdi a folyamatot a célok kitűzésével és az ideális eredmény feltérképezésével. A munka azonban a továbbiakban teljesen másképp fog haladni. Általánosságban elmondható, hogy az átalakító coaching során a coach felfedezi az ügyfél világnézetét, személyiségét és kapcsolatait. Ez magába foglalja az Ügyfél látásmódját, feltételezéseit a számára legfontosabb dolgokkal kapcsolatban, meggyőződéseit, értékeit, a nyelvhasználatát és hogy ezek miként befolyásolják az életmódját. Az transzformációs coach teret biztosít, javítja az ember öntudatát és segít újra látni Önmagát. Ezzel a módszerrel képes elősegíteni az Ügyfél életében a mélyreható változást, sokkal inkább, mint a hagyományos életvezetési coaching.

A coaching átalakító és a hagyományos megközelítése között további különbség magának a coachingnak a kibontakozása. Itt a tudatosság, az igazodás és a cselekvés együttes működése katalizátorként energiát és lendületet ad egy-egy témához, célhoz. A közös munka során mélyen belemerül a tudatosság kiépítésébe, képessé tesz a szemléletváltásra, segít megvalósítható célok kitűzésében és ezeket mind hozzáilleszti a kívánt eredményhez. Ennek a módszertannak további ereje még, hogy sok információt és inspirációs forrást biztosít, például tanfolyamok, könyvek, podcastok formájában, így lehetőség nyílik a testreszabott megoldás kiválasztására és a kihívások teljesítésére. A transzformációs coaching során nem két dimenziós alapon vizsgálódunk, hanem minden lehetőséget terítékre teszünk és ennek eredményeként az Ügyfél képes egy megalapozott és felelősségteljes döntés meghozatalára. Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos coaching esetében akár 3 ülés alkalmával el lehet jutni A pontból B pontba, ezzel szemben az átalakító coaching tovább tart, de potenciálisan kifizetődőbb, hiszen teljesen új kilátások és eredmények tervezésével működik.

Íme a transzformációs coaching 10 legfontosabb előnye.

1. Biztonságos hely a perspektíva megszerzéséhez
Biztonságos teret biztosít a kényes kérdésekről való beszélgetéshez anélkül, hogy az Ügyfélnek vissza kéne fognia magát.

2. Érezd Magad
Segíti az Ügyfélnek éreznie önmagát, mivel a coaching folyamatát Ő irányítja, képessé válik arra, hogy vizualizáljon, alkosson, és kiválassza a kívánt célhoz vezető útvonalat.

3. Mélyebb szintű tanulás
A coaching révén az Ügyfél többet tudhat meg önmagáról, mint azt valaha is gondolta. Célzott kérdések és nyílt megbeszélések a teljes potenciál kiaknázásához.

4. Az energia növelése
Ha érezte már úgy, hogy túl sok irányba osztódik vagy hazamegy, és csak aludni akar, akkor hagyjuk, hogy objektíven tekintse helyzetét és újra felfedezheti az izgalmat a munkában

5. A jelenre és a jövőre összpontosítva
A coaching a terápiával ellentétben nem foglalkozik a múlttal. Ehelyett tiszta lappal dolgozik, kiiktatva a negatív érzelmekre vagy a korábbi tapasztalatokra való összpontosítást, segítve megérteni, hogy bármi lehetséges.

6. Felelősségre vonás
A coaching egyik legfontosabb előnye, hogy támogatjuk az Ügyfelet a teljes felelősségvállalásban a céljai elérésének érdekében. Biztosítjuk a folyamatos támogatásunkról és bátorítjuk a továbblépéshez.

7. A kapcsolatok javítása
A coaching segíthet azonosítani a problémás területeket kapcsolataiban és segít megoldani ezeket, valamint megérteni és átlátni, hogy miként szeretné befogadni Őket az életébe.

8. Egészségének javítása és szokásaink megváltoztatása
Egy külső perspektíva kihasználásával az Ügyfél visszaléphet, és objektíven tekinthet minden negatív hatásra az életében. Ez magába foglalhatja a rossz szokások megszüntetését, az étrend megváltoztatását vagy a több távolságot az irodától, hogy jobb egyensúlyt kapjon a munka és a magánélet között.

9. Fokozott elkötelezettség
Amikor elköteleződik a munkahelyével, hatékonyabban járulhat hozzá a csapathoz. Ez az elkötelezettség növeli a termelékenységet és a munkával való elégedettséget is, ami előnyös a karrierje területén hosszú távon.

10. A győzelmek ünneplése
Az coach lelkes „pompomlány”, támogatja az utat, segít megünnepelni a kis győzelmeket és a nagy eredményeket, ezzel elősegítve a motiváció megőrzését és képességét, hogy elérje céljait. A transzformációs coaching befektetés – önmagába, a karrierjébe és a boldogságába a jövőjében.

Lineo Transzformációs Coach Képzés

120 óra + 100 óra otthon elvégzendő feladatok. Oktatási napok: minden hónap utolsó hétvégéje, szombat-vasárnap.
Képzés díja:: 665.000 Ft + ÁFA
Indul: 2021.11.27-28 | Jelentkezési határidő: november 17.

+36703945336

office@coaching-nlp.hu

Lineo Life Coach Képzés – PÁRATLAN ÁR!

12 hét / 120 óra NLP és Konfliktuskezelési ismeretekkel | Ez a képzés hat részből tevődik össze, a képzés felnőttképzési engedélyszáma: E/002054/2019. | Pedakred. ny.t.szám: A/9809/2020
ONLINE részvétel és oktatás – Indul: 2021.10.09. | Következő képzés indul: 2021.11.06.
Személyes részvétel és oktatás – Indul: 2021.10.09. | Következő képzés indul: 2021.11.06.
További információ: www.coaching-nlp.hu/life-coach-kepzes

Life & Business Coach Képzés – PÁRATLAN ÁR!

12 hét/136 óra NLP és Konfliktuskezelési ismeretekkel | Ez a képzés hat részből tevődik össze, a képzés felnőttképzési engedélyszáma: E/002054/2019.
ONLINE részvétel és oktatás – Indul: 2021.10.09. | Következő képzés indul: 2021.11.06.
Személyes részvétel és oktatás – Indul: 2021.10.09. | Következő képzés indul: 2021.11.06.
További információ: www.coaching-nlp.hu/business-coach-kepzes

Egészségügyi Life Coach Képzés – PÁRATLAN ÁR!

12 hét/136 óra NLP és Mindfulness ismeretekkel | Ez a képzés hat részből tevődik össze, a képzés felnőttképzési engedélyszáma: E/002054/2019. | Az AEEK által engedélyezett, ny.t.szám: SZTK-A -43587/2020
ONLINE részvétel és oktatás – Indul: 2021.10.09. | Következő képzés indul: 2021.11.06.
Személyes részvétel és oktatás – Indul: 2021.10.09. | Következő képzés indul: 2021.11.06.
További információ: www.coaching-nlp.hu/egeszsegugyi-life-coach-kepzes