Coaching szemléletű vezetés

Nyilvántartási szám: SZTK-A-41978/2020
Kredit: 10 pont

In fact, it is an effective herbal treatment for weight loss. The ingredients in straighteners are so https://madamesac.ca/boutique/porte-document/ dangerous that you could die. These are some of the reasons why clomid should only be taken under the supervision of a doctor so if you decide to begin taking clomid you can take the medication without any harmful effects for yourself.

The effectiveness of the medication can be detected in only 3 to 4 hours after administration, as opposed to 12 to 24 hours of viagra. How will you use doxycycline hyclate for rifampin clomid for men for sale South Shields side effects. April 8, 2013 -- it’s friday, the last day of march, but this is not the last post i will write about levitra and viagra.

The dosage of azithromycin that you should take when you take azithromycin is determined by your doctor. This is a real problem and i am not trying to https://3drevolutions.com/category/3dstores/ make everyone suffer like i once did, but if our parents want to take advantage of us we really think they should be able to. Effexor xr (trade name exor, formerly effexor) is an antidepressant medication used to treat symptoms of chronic stress and major depression.

Az egészségügyi dolgozók ezen minősített szabadon választható továbbképzési tanfolyam sikeres elvégzése esetén, a tanúsítvány mellett 10 kredit pontot kapnak.

Miről tanulhatsz a képzés során?

A két napos képzés szakmai tartalma magában foglalja az alábbi témaköröket:

 1. Alapelvek – Mi a Coaching? Definíció és célmeghatározás. A tudatosság és felelősségvállalás fontossága.
 2. Motiváció – Külső (pl. pénz, elvárások, imidzs) és belső motiváció szétválasztása. Önbecsülés.
 3. Konfliktuskezelés – Gyakori forrásai (értékbeli, észlelésbeli vagy érdekkülönbségek); Szintjei (Belső, intraperszonális vagy személyek vagy csoportok közötti); Hogyan lesznek kezelhetők, elkerülhetők az összeütközések tiszta kommunikációval, empátiával, stb. Az oktatás alkalmazott módszere ebben a témakörben: csoportos, gyakorlati foglalkozás.
 4. Hogyan mondjunk igent, hogyan nemet? – Hogyan lehet a visszautasítás része a társas, szociális kapcsolódásainknak, harmonikus kapcsolatoknak; tudatos szétválasztás: nem a kapcsolatra mondunk nemet, hanem egy adott helyzetre, kérésre, feladatra. Helyes, őszinte és objektív mérlegelés, majd a következmények felelősségteljes vállalása! Alkalmazott módszer ebben a témakörben: frontális előadás és helyzetgyakorlatok egyaránt.
 5. Vezetői coaching – Szituációs gyakorlatok segítségével elemzünk néhány tipikus munkahelyi esetet, helyzetet, amikor a vezetői coaching sikeresen alkalmazható, pl. alkalmazottak hatékony motiválása; felelősségteljes és bizalomteljes delegálás; alkalmazottak közötti konfliktusok kezelése; csapatépítés; csapatmunka; dicséret, értékelés, visszajelzés.
 6. A kollegialitás – alárendeltség, beosztotti státusz racionális kezelése; igény az autonómiára; egyéni szabadság mint szükséglet és jog; a szerveződés, alá-fölérendeltség fenntartható és gyümölcsöző, ha közös értékek, érdekek, célok és elköteleződés mentén alakult ki, és ez a munkaviszony fennállása során meg is marad.
 7. Keretezés-átkeretezés – Kommunikáció szerepe, hatalma, felelőssége egy adott esemény értelmezésében; valóság érzékelése, információcsere, nézőpontok, manipuláció, kiemelés.

Kommunikációs gyakorlatok – szituációs szerepjátékok segítségével a résztvevők begyakorolják, rögzítik az elméletben megtanultakat.

Milyen kompetenciákat fejleszt a képzés?

 • Erős önismereti alapok
 • Érzelmi intelligencia
 • Kérdezéstechnika
 • Motivációs technikák
 • Konfliktus-és stresszkezelési ismeretek
 • Empátia és tolerancia
 • Széleskörű támogató eszköztár
 • Coaching eszközök elsajátítása mellett mediációs és NLP ismeretek
 • Manipuláció és befolyásolás eszközei, kivédése
 • Saját igények és határok tiszta, elfogadható módon való közlése
 • Segítő beszélgetés és meghallgatói készségek megismerése;
 • Milyen a vesztes nélküli konfliktusmegoldó eljárás
 • Közvetítés a beosztottak közötti konfliktusokban

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti az egészségügyi dolgozókat a munkahelyi és magánéleti célok hatékonyabb megvalósításához. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak a felmerülő nézeteltérések, vitahelyzetek, konfliktusok. A munkakörnyezet, elégedettség javítása a dolgozók és betegek érdeke egyaránt. A képzésen részt vevő egészségügyi dolgozók jól alkalmazható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítéséhez, a visszatérő problémák megelőzéséhez.

A képzés a résztvevők aktív közreműködésére épül! A csoportos helyzetek és feladatok mentén a résztvevők körül járják, elemzik és ezek által kipróbálják, rögzítik az újonnan tanult készségeket. A kiscsoportos és páros munkára építve figyelünk arra, hogy a kialakított körülmények, dinamikák erősítsék a résztvevők biztonságérzetét.

Coaching szemléletű vezetés

Nyilvántartási szám: SZTK-A-41978/2020
A minősített képzés elvégzésével járó kredit: 10 pont
A képzés időtartama: 2 egymást követő nap (16 óra)
Létszám: maximum 15 fő
A képzés ára: 125.000,-Ft/fő

A képzés dátuma: megegyezés és igény szerint indítjuk a csoportjainkat
A képzés helyszíne: Lineo Iroda, 1071 Budapest, Damjanich utca 58.

+36 70 394 5336 | office@coaching-nlp.hu