Coaching szemléletű vezetés

Miről tanulhatsz a képzés során?

A két napos képzés szakmai tartalma magában foglalja az alábbi témaköröket:

 1. Alapelvek – Mi a Coaching? Definíció és célmeghatározás. A tudatosság és felelősségvállalás fontossága.
 2. Motiváció – Külső (pl. pénz, elvárások, imidzs) és belső motiváció szétválasztása. Önbecsülés.
 3. Konfliktuskezelés – Gyakori forrásai (értékbeli, észlelésbeli vagy érdekkülönbségek); Szintjei (Belső, intraperszonális vagy személyek vagy csoportok közötti); Hogyan lesznek kezelhetők, elkerülhetők az összeütközések tiszta kommunikációval, empátiával, stb. Az oktatás alkalmazott módszere ebben a témakörben: csoportos, gyakorlati foglalkozás.
 4. Hogyan mondjunk igent, hogyan nemet? – Hogyan lehet a visszautasítás része a társas, szociális kapcsolódásainknak, harmonikus kapcsolatoknak; tudatos szétválasztás: nem a kapcsolatra mondunk nemet, hanem egy adott helyzetre, kérésre, feladatra. Helyes, őszinte és objektív mérlegelés, majd a következmények felelősségteljes vállalása! Alkalmazott módszer ebben a témakörben: frontális előadás és helyzetgyakorlatok egyaránt.
 5. Vezetői coaching – Szituációs gyakorlatok segítségével elemzünk néhány tipikus munkahelyi esetet, helyzetet, amikor a vezetői coaching sikeresen alkalmazható, pl. alkalmazottak hatékony motiválása; felelősségteljes és bizalomteljes delegálás; alkalmazottak közötti konfliktusok kezelése; csapatépítés; csapatmunka; dicséret, értékelés, visszajelzés.
 6. A kollegialitás – alárendeltség, beosztotti státusz racionális kezelése; igény az autonómiára; egyéni szabadság mint szükséglet és jog; a szerveződés, alá-fölérendeltség fenntartható és gyümölcsöző, ha közös értékek, érdekek, célok és elköteleződés mentén alakult ki, és ez a munkaviszony fennállása során meg is marad.
 7. Keretezés-átkeretezés – Kommunikáció szerepe, hatalma, felelőssége egy adott esemény értelmezésében; valóság érzékelése, információcsere, nézőpontok, manipuláció, kiemelés.

Kommunikációs gyakorlatok – szituációs szerepjátékok segítségével a résztvevők begyakorolják, rögzítik az elméletben megtanultakat.

Milyen kompetenciákat fejleszt a képzés?

 • Erős önismereti alapok
 • Érzelmi intelligencia
 • Kérdezéstechnika
 • Motivációs technikák
 • Konfliktus-és stresszkezelési ismeretek
 • Empátia és tolerancia
 • Széleskörű támogató eszköztár
 • Coaching eszközök elsajátítása mellett mediációs és NLP ismeretek
 • Manipuláció és befolyásolás eszközei, kivédése
 • Saját igények és határok tiszta, elfogadható módon való közlése
 • Segítő beszélgetés és meghallgatói készségek megismerése;
 • Milyen a vesztes nélküli konfliktusmegoldó eljárás
 • Közvetítés a beosztottak közötti konfliktusokban

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti az egészségügyi dolgozókat a munkahelyi és magánéleti célok hatékonyabb megvalósításához. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak a felmerülő nézeteltérések, vitahelyzetek, konfliktusok. A munkakörnyezet, elégedettség javítása a dolgozók és betegek érdeke egyaránt. A képzésen részt vevő egészségügyi dolgozók jól alkalmazható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítéséhez, a visszatérő problémák megelőzéséhez.

A képzés a résztvevők aktív közreműködésére épül! A csoportos helyzetek és feladatok mentén a résztvevők körül járják, elemzik és ezek által kipróbálják, rögzítik az újonnan tanult készségeket. A kiscsoportos és páros munkára építve figyelünk arra, hogy a kialakított körülmények, dinamikák erősítsék a résztvevők biztonságérzetét.

Coaching szemléletű vezetés

A képzés időtartama: 2 egymást követő nap (16 óra)
Létszám: maximum 15 fő
A képzés ára: 125.000,-Ft/fő

A képzés dátuma: megegyezés és igény szerint indítjuk a csoportjainkat
A képzés helyszíne: Lineo Iroda, 1071 Budapest, Damjanich utca 58.

+36 70 394 5336 | office@coaching-nlp.hu