Kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés az egészségügyben

Nyilvántartási szám: SZTK-A-30445/2020
Kredit: 10 pont

It works by breaking down the dna of the bacteria. Methotrexate is a white blood cell inhibitor, so azee 250 price it is not recommended for use in patients with red blood cell aplasia or anemia. If you are taking this medication as directed by your doctor, you should not notice any difference in how you feel.

Infection in calves using a reverse-transcriptase polymerase chain reaction (rt-pcr), followed by a single radial diffusion agarose gel (rda) test. Priligy online uk - online store priligy, purchase clomid priligy online uk, priligy online uk, priligy online, priligy - find great deals on ebay for priligy online uk, priligy uk. Pregnancy and breast-feeding can cause increased risk for bleeding in women taking aspirin or anticoagulants.

The substance, sildenafil citrate, can be purchased online and in various strengths, including low doses, as a treatment for erectile dysfunction. If you’re buying the drug buy clomid over the counter from your pharmacist, you may find that it costs less, but there are also risks associated with taking the product over the counter. Tamoxifen citrate and breast cancer: how to use it for best effect.

Az egészségügyi dolgozók ezen minősített szabadon választható továbbképzési tanfolyam sikeres elvégzése esetén, a tanúsítvány mellett 10 kredit pontot kapnak.

Miről tanulhatsz a képzés során?

A két napos képzés szakmai tartalma magában foglalja az alábbi témaköröket:

  1. A kommunikáció alapjai – formái, résztvevők, célja.
  2. A kommunikáció sajátosságai – a kommunikáció minőségének, milyenségének hatásai az emberi kapcsolataink minőségére.
  3. A kommunikáció működési mechanizmusa – az üzenet, mondanivalónk (problémáink, aggályaink, félelmek, érzések, szeretet, visszajelzés, kérés, kritika stb) átadásához figyelmesen és tudatosan kell megválasztanunk a kommunikációs csatornát, kifejezéseinket, viselkedésünket ahhoz, hogy a befogadó figyelemmel, odaadással, nyitottsággal hallgasson minket. Frusztrációk kezelése. A kapcsolatainkban megélt magányosság, igazságtalanság, stressz gyakran a kommunikációnk érettségét tükrözi vissza.
  4. Asszertív kommunikáció = Sikeres kommunikáció – saját érdekeink érvényre juttatása anélkül, hogy a másik félnek kárt, sérelmet, kellemetlenséget okoznánk. Eszközök.
  5. Konfliktuskezelés – definíció; konfliktusok szintjei (személyen belüli, személyek közötti, csoportok közötti); okai, forrásai stb. A konfliktusok kezelésére alkalmas kommunikációs technikákat az előadást követően, szituációs szerepjátékok segítségével rögzítik, ültetik át a képzésen résztvevők.
  6. Keretezés-átkeretezés. A betegségtudat átfordítása egészségtudatba, ehhez szükséges technikák megtanulása és alkalmazása. Valóságérzékelés, valóságértelmezés, hangsúlyos események tudatos megválasztása és kommunikációja, egyes mozzanatok kiemelésének hatása a hallgatóra, befogadóra. Pozitív, sikeres keretezés VAGY negatív, sikertelen keretezés.
  7. Metakommunikáció – típusai, eszköztára, célja, szerepe, hatása, tudatos megválasztása, értelmezése befogadóként, a másik állapotának, mondanivalójának érzékeny ,,letapogatása”, stb.
  8. A tiszta kommunikáció gyakorlata segítő szakmában dolgozóknak – szituációs szerepjátékok segítségével az elméletben elsajátítottak gyakorlati alkalmazásának rögzítése.

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti az egészségügyi dolgozókat a munkahelyi és magánéleti célok hatékonyabb megvalósításához. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak a felmerülő nézeteltérések, vitahelyzetek, konfliktusok. A munkakörnyezet, elégedettség javítása a dolgozók és betegek érdeke egyaránt. A képzésen részt vevő egészségügyi dolgozók jól alkalmazható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítéséhez, a visszatérő problémák megelőzéséhez.

A képzés a résztvevők aktív közreműködésére épül! A csoportos helyzetek és feladatok mentén a résztvevők körül járják, elemzik és ezek által kipróbálják, rögzítik az újonnan tanult készségeket. A kiscsoportos és páros munkára építve figyelünk arra, hogy a kialakított körülmények, dinamikák erősítsék a résztvevők biztonságérzetét.

Kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés az egészségügyben

Nyilvántartási szám:SZTK-A-30445/2020
A minősített képzés elvégzésével járó kredit: 10 pont
A képzés időtartama: 2 egymást követő nap (16 óra)
Létszám: maximum 15 fő
A képzés ára: 125.000,-Ft/fő

A képzés dátuma: megegyezés és igény szerint indítjuk a csoportjainkat
A képzés helyszíne: Lineo Iroda, 1071 Budapest, Damjanich utca 58.

+36 70 394 5336office@coaching-nlp.hu