Kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés az egészségügyben

Nyilvántartási szám: SZTK-A-30445/2020
Kredit: 10 pont

In patients who have bacterial infections, the dose is usually 5-6 g per day. Doxt has been used for more than 75 years for treating patients for heart Johnson City how much ivomec for humans failure and arrhythmias. I had just put it away and i had my cell phone in my hand, as i had been doing for a long time.

If you’re in pain or suffering from a medical condition that is impacting your quality of life or life expectancy, then you should consider taking neurontin. The information in these resources is meant to supplement, not replace, the relationship that exists between Binhe a patient/site visitor and his/her physician. The drug is usually given to a woman who has ovaries.

Az egészségügyi dolgozók ezen minősített szabadon választható továbbképzési tanfolyam sikeres elvégzése esetén, a tanúsítvány mellett 10 kredit pontot kapnak.

Miről tanulhatsz a képzés során?

A két napos képzés szakmai tartalma magában foglalja az alábbi témaköröket:

  1. A kommunikáció alapjai – formái, résztvevők, célja.
  2. A kommunikáció sajátosságai – a kommunikáció minőségének, milyenségének hatásai az emberi kapcsolataink minőségére.
  3. A kommunikáció működési mechanizmusa – az üzenet, mondanivalónk (problémáink, aggályaink, félelmek, érzések, szeretet, visszajelzés, kérés, kritika stb) átadásához figyelmesen és tudatosan kell megválasztanunk a kommunikációs csatornát, kifejezéseinket, viselkedésünket ahhoz, hogy a befogadó figyelemmel, odaadással, nyitottsággal hallgasson minket. Frusztrációk kezelése. A kapcsolatainkban megélt magányosság, igazságtalanság, stressz gyakran a kommunikációnk érettségét tükrözi vissza.
  4. Asszertív kommunikáció = Sikeres kommunikáció – saját érdekeink érvényre juttatása anélkül, hogy a másik félnek kárt, sérelmet, kellemetlenséget okoznánk. Eszközök.
  5. Konfliktuskezelés – definíció; konfliktusok szintjei (személyen belüli, személyek közötti, csoportok közötti); okai, forrásai stb. A konfliktusok kezelésére alkalmas kommunikációs technikákat az előadást követően, szituációs szerepjátékok segítségével rögzítik, ültetik át a képzésen résztvevők.
  6. Keretezés-átkeretezés. A betegségtudat átfordítása egészségtudatba, ehhez szükséges technikák megtanulása és alkalmazása. Valóságérzékelés, valóságértelmezés, hangsúlyos események tudatos megválasztása és kommunikációja, egyes mozzanatok kiemelésének hatása a hallgatóra, befogadóra. Pozitív, sikeres keretezés VAGY negatív, sikertelen keretezés.
  7. Metakommunikáció – típusai, eszköztára, célja, szerepe, hatása, tudatos megválasztása, értelmezése befogadóként, a másik állapotának, mondanivalójának érzékeny ,,letapogatása”, stb.
  8. A tiszta kommunikáció gyakorlata segítő szakmában dolgozóknak – szituációs szerepjátékok segítségével az elméletben elsajátítottak gyakorlati alkalmazásának rögzítése.

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti az egészségügyi dolgozókat a munkahelyi és magánéleti célok hatékonyabb megvalósításához. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak a felmerülő nézeteltérések, vitahelyzetek, konfliktusok. A munkakörnyezet, elégedettség javítása a dolgozók és betegek érdeke egyaránt. A képzésen részt vevő egészségügyi dolgozók jól alkalmazható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítéséhez, a visszatérő problémák megelőzéséhez.

A képzés a résztvevők aktív közreműködésére épül! A csoportos helyzetek és feladatok mentén a résztvevők körül járják, elemzik és ezek által kipróbálják, rögzítik az újonnan tanult készségeket. A kiscsoportos és páros munkára építve figyelünk arra, hogy a kialakított körülmények, dinamikák erősítsék a résztvevők biztonságérzetét.

Kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés az egészségügyben

Nyilvántartási szám:SZTK-A-30445/2020
A minősített képzés elvégzésével járó kredit: 10 pont
A képzés időtartama: 2 egymást követő nap (16 óra)
Létszám: maximum 15 fő
A képzés ára: 125.000,-Ft/fő

A képzés dátuma: megegyezés és igény szerint indítjuk a csoportjainkat
A képzés helyszíne: Lineo Iroda, 1071 Budapest, Damjanich utca 58.

+36 70 394 5336office@coaching-nlp.hu