Life Coaching a Pedagógiában Képzés

Nyilvántartási szám: A/9809/2020

Magyarországon egyedülálló minősített képzés, amely azonos feltételek mellett érhető el valamennyi pedagógus számára. A képzés hazánkban hiánypótló, minősített szabadon választható továbbképzés.

A sikeres vizsgával a Life Coach tanúsítvány mellett a pedagógusok igazolást kapnak a minden 7 évre előírt 120 óra továbbképzési óraszám teljesítéséről. A képzés tematikája és menete megegyezik a life coaching képzési tervével, amelyről bővebb információ található itt: www.coaching-nlp.hu/life-coach-kepzes

Milyen ismereteket ad át a képzés?

 • Erős önismereti alapok
 • Érzelmi intelligencia
 • Kérdezéstechnika
 • Motivációs technikák
 • Konfliktus-és stresszkezelési ismeretek
 • Időtervezés és – gazdálkodás
 • Empátia és tolerancia
 • Széleskörű támogató eszköztár
 • Coaching eszközök elsajátítása mellett mediációs és NLP ismeretek
 • Manipuláció és befolyásolás eszközei, kivédése
 • Saját igények és határok tiszta, elfogadható módon való közlése
 • Segítő beszélgetés és meghallgatói készségek megismerése;
 • Milyen a vesztes nélküli konfliktusmegoldó eljárás
 • Közvetítés a diákok közötti konfliktusokban

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti a pedagógusokat a nevelési és oktatási célok hatékonyabb eléréséhez. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak az órai és órán kívüli magatartási problémák, az osztálytermen belüli konfliktusok. A képzésen részt vevő pedagógusok jól használható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítésére és a visszatérő problémák megelőzésére.

A Life Coach képzés hat részből tevődik össze. Az egyes részekhez tartozó tematikai ízelítő a következő: 

 • Life Coach Képzés I. rész – Coaching alapjai és etika – Coaching alapfogalmak, jellemzők, típusok, szereplők megismertetése a résztvevőkkel. A coaching folyamat etikai kérdéseinek megismerése
 • Life Coach Képzés II. rész – Önismeret és a tanácsadás folyamata – A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az önismeret fejlesztésének technikáit, a Coach munkájához szükséges kompetenciákat és azok kialakításának fejlesztésének módszereit.
 • Life Coach Képzés III. rész – A kapcsolat kialakítása és szabályai. A reflexió szintjei. A kapcsolatteremtés menete, módszerei. Különböző kommunikációs technikák megismerése, elsajátítása
 • Life Coach Képzés IV.rész – Karrier coaching sajátosságai – A résztvevők megismerik a karrierrel kapcsolatos coaching módszereket. Kérdezéstechnika, motiváció fenntartása, újra megtalálása, Burn-out kezelése stb.
 • Life Coach Képzés V. rész – A life coaching folyamata – A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a problémák lehetséges területeit, azokat be tudják sorolni, és rendelkezésükre álljon egy olyan módszertan, amellyel sikeresen tudnak segíteni a problémák megoldásában a tanácsért hozzájuk fordulóknak akár személyes, akár párkapcsolati problémákról van szó. Pl.:A játszmák felismerése, önértékelési problémák kihatása a kapcsolatainkra stb
 • Life Coach Képzés VI. rész – A life coaching sajátosságai – A résztvevők megismerik a korosztályokhoz, korcsoportokhoz köthető life coaching módszereit. Pl.: Motiváció visszanyerésének módszerei, stressz kezelés, nehézségekkel való megküzdés módszerei stb.

Life Coaching a Pedagógiában Képzés

Nyilvántartási szám: A/9809/2020

A képzés ára: 480 000,-Ft

A képzés időtartama: 120 óra/12 hét (Hetente – minden szombaton reggel 9-től délután 5:30-ig. + 40 óra otthoni önálló munka)
Indul: 2023.03.11.

Csoportos jelentkezés esetén kedvezményt biztosítunk – kérjük, igény esetén keressen minket e-mailben vagy telefonon! 

+36 70 394 5336

office@coaching-nlp.hu | info@coaching-nlp.hu