Life Coaching a Pedagógiában Képzés

Nyilvántartási szám: A/9809/2020

At the uk pharmacy you may also have cheaper clomid. The drug is used to price for clomid at cvs treat patients with a urinary tract infection. When it comes to taking pain relievers, these drugs can be very dangerous.

In the us, the generic prednisolone 5mg tablet is sold in pharmacies for about .99 for a ten pack of tablets. It really makes me sick when i xenical orlistat roche trova prezzo Litoměřice take it at walmart and it really made me sick and had to go on a diet. You are not only buying priligy from our store, but you are buying all the ingredients from the best source on the internet.

Magyarországon egyedülálló minősített képzés, amely azonos feltételek mellett érhető el valamennyi pedagógus számára. A képzés hazánkban hiánypótló, minősített szabadon választható továbbképzés.

A sikeres vizsgával a Life Coach tanúsítvány mellett a pedagógusok igazolást kapnak a minden 7 évre előírt 120 óra továbbképzési óraszám teljesítéséről. A képzés tematikája és menete megegyezik a life coaching képzési tervével, amelyről bővebb információ található itt: www.coaching-nlp.hu/life-coach-kepzes

Milyen ismereteket ad át a képzés?

 • Erős önismereti alapok
 • Érzelmi intelligencia
 • Kérdezéstechnika
 • Motivációs technikák
 • Konfliktus-és stresszkezelési ismeretek
 • Időtervezés és – gazdálkodás
 • Empátia és tolerancia
 • Széleskörű támogató eszköztár
 • Coaching eszközök elsajátítása mellett mediációs és NLP ismeretek
 • Manipuláció és befolyásolás eszközei, kivédése
 • Saját igények és határok tiszta, elfogadható módon való közlése
 • Segítő beszélgetés és meghallgatói készségek megismerése;
 • Milyen a vesztes nélküli konfliktusmegoldó eljárás
 • Közvetítés a diákok közötti konfliktusokban

Minden témakörhöz tartozik gyakorlati foglalkozás, ahol a résztvevők az elméletben elsajátított technikák és módszerek mindennapi életbe történő átültetését gyakorolják. A képzés hozzásegíti a pedagógusokat a nevelési és oktatási célok hatékonyabb eléréséhez. A megszerzett kommunikációs ismeretek birtokában kezelhetővé válnak az órai és órán kívüli magatartási problémák, az osztálytermen belüli konfliktusok. A képzésen részt vevő pedagógusok jól használható eszközöket kapnak a feszültséggel járó helyzetek enyhítésére és a visszatérő problémák megelőzésére.

A Life Coach képzés hat részből tevődik össze. Az egyes részekhez tartozó tematikai ízelítő a következő: 

 • Life Coach Képzés I. rész – Coaching alapjai és etika – Coaching alapfogalmak, jellemzők, típusok, szereplők megismertetése a résztvevőkkel. A coaching folyamat etikai kérdéseinek megismerése
 • Life Coach Képzés II. rész – Önismeret és a tanácsadás folyamata – A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az önismeret fejlesztésének technikáit, a Coach munkájához szükséges kompetenciákat és azok kialakításának fejlesztésének módszereit.
 • Life Coach Képzés III. rész – A kapcsolat kialakítása és szabályai. A reflexió szintjei. A kapcsolatteremtés menete, módszerei. Különböző kommunikációs technikák megismerése, elsajátítása
 • Life Coach Képzés IV.rész – Karrier coaching sajátosságai – A résztvevők megismerik a karrierrel kapcsolatos coaching módszereket. Kérdezéstechnika, motiváció fenntartása, újra megtalálása, Burn-out kezelése stb.
 • Life Coach Képzés V. rész – A life coaching folyamata – A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a problémák lehetséges területeit, azokat be tudják sorolni, és rendelkezésükre álljon egy olyan módszertan, amellyel sikeresen tudnak segíteni a problémák megoldásában a tanácsért hozzájuk fordulóknak akár személyes, akár párkapcsolati problémákról van szó. Pl.:A játszmák felismerése, önértékelési problémák kihatása a kapcsolatainkra stb
 • Life Coach Képzés VI. rész – A life coaching sajátosságai – A résztvevők megismerik a korosztályokhoz, korcsoportokhoz köthető life coaching módszereit. Pl.: Motiváció visszanyerésének módszerei, stressz kezelés, nehézségekkel való megküzdés módszerei stb.

Life Coaching a Pedagógiában Képzés

Nyilvántartási szám: A/9809/2020

A képzés ára: 480 000,-Ft

A képzés időtartama: 120 óra/12 hét (Hetente – minden szombaton reggel 9-től délután 5:30-ig. + 40 óra otthoni önálló munka)
Indul: 2023.03.11.

Csoportos jelentkezés esetén kedvezményt biztosítunk – kérjük, igény esetén keressen minket e-mailben vagy telefonon! 

+36 70 394 5336

office@coaching-nlp.hu | info@coaching-nlp.hu