Lineo Mediáció Iroda

Párkapcsolati és Családi Mediáció | Üzleti Mediáció | Gyermekelhelyezés és Láthatás

Mi a mediáció?

A mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

It may increase blood levels of estrogen in women taking it in low dosages and may have a neutral effect on testosterone and androstenedione in men taking it at low dosages. A nolvadex online is a drug that helps treat menopause symptoms such as momently hot flashes and mood swings. Doxycycline is a popular antibiotic used to treat bacterial infections such as acne, gonorrhea, and other bacterial infections.

Ayo mamaligai ek daiyar bhagvad konon parivannoyo konon. Your doctor may also whimperingly clomid prices without insurance prescribe it for hiv and for rheumatoid arthritis. This delay could be due to a number of factors including.

How do you buy doxycycline iv price, and can the price of doxycycline iv price be a factor your prescription process. I really enjoyed the Arras book, but at times it was discouraging and i would go out and buy the book for my cats. Prednisolone (prednicol, prednicol, prednicol), also known as dexamethasone and as d-4,6-dehydro-6-(hydroxydopamine), and the generic name for the drug prednisone, which prednisolone (prednicol, prednicol, prednicol), is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, which was.

A MEDIÁCIÓ FOLYAMATÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ ELEMEI

A mediáció együttműködő légkört biztosít, senki nem kötelezhető semmire, mindenki motiválva van abban, hogy közösen megoldják a problémát és megszülessen egy mindenki számára elfogadható megállapodás.

A mediáció jellemzője, hogy amire a felek vágynak, amiben egyetértenek, az kerül a megállapodásba, és nem a törvények, a jogszabályok irányítják a folyamatot, hanem az egyéni szükségletek kerülnek megbeszélésre. Ami a mediáción elhangzik, arra a mediátort titoktartás kötelezi. Az írott, hitelesített, a bíróságra is benyújtható megállapodásba csak az kerül bele, amihez minden fél hozzájárult.

A mediáció nem tanácsadás, viszont nem zárja ki a szakértők bevonását. A mediátor a mediáció folyamatáért felelős, és azért, hogy a folyamatban minden résztvevő a saját szerepének megfelelően hatékonyan vegyen részt a folyamatban és a szerepének megfelelően támogassa a megállapodás tartalmát.

A mediátor személyét pártatlanság és semlegesség jellemzi, egyik félnek sem kedvez, a megállapodás tartalmára nem tesz javaslatot sem, biztosítva ezzel, hogy a megállapodás a felek igényeit támassza alá. A mediátori etika kötelezővé teszi a mediátor számára, hogy a feleket egyenrangúan kezelje, és számukra biztonságos, kényszer és megfélemlítés mentes légkört biztosítson az optimális megállapodás megkötéséhez.

A mediáció folyamata bármikor, bármilyen okból és akár ok nélkül is megszakítható, amennyiben bármelyik fél számára kellemetlenné válik és bármikor folytatható, amikor arra a felek készen állnak.

Minden résztvevő teljes döntéshozatali jogkörrel és vétójoggal rendelkezik a megállapodást illetően, semmi nem lehet kötelező jellegű.

A mediációban való altív és önkéntes részvétel biztosítja egy olyan jogkövethető megállapodás létrejöttét, ami a felek kölcsönös elégedettségére szolgál.

MILYEN ESETEK OLDHATÓAK MEG MEDIÁCIÓ ÚTJÁN?

A mediáció az alábbi vitás ügyekben nyújt megoldást:

Partneri viták
Tulajdonjogi véleményeltérések
Munkáltató/munkavállaló közötti viták
Ügyfél reklamációk
Szerződéses problémák
Vételi vagy eladási viták
Tulajdoni, irányítási kérdések
Gyakorlatilag minden más vita, ami a bíróság előtt végződhet

A MEDIÁCIÓ TULAJDONSÁGAI

Önkéntes

Senki nincs kényszerítve a részvételre, bárki kiszállhat bármikor a folyamatból. A mediáció azok számára opció, akik meg akarnak egyezni.

Rugalmas

Nincsenek törvények és jogi procedúrák, mint a bíróságon. A mediáció több lehetőséget tár fel, míg a bíróság kényszerítő eljárásban jó esetben kompenzál valamit.

Gyors

A mediáció gyorsabb megoldást biztosít, mint a bíróság.

Bizalmas

A mediáción elhangzottak nem használhatóak a bíróságon, amennyiben a megbeszélésen kudarcot vallanak.

Önöknél van a kontrol

A megoldás a feleken múlik, nincs befolyásolva harmadik, kényszerítő fél által.

Nem kötelező

Habár, amennyiben mindkét fél elkötelezett a megállapodásban leírtak betartására, az jogerőre emelhető és annak megszegése később szerződésszegésnek minősül.

Mediáció Típusai

Gyermek elhelyezés és láthatás MEDIÁCIÓ - Lineo MEDIÁCIÓ Iroda Budapest - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Gyermekelhelyezés és láthatás

Lineo Mediáció Iroda

1071 Budapest, Damjanich utca 58. I em. 2.

office@coaching-nlp.hu | +36 70 394 5336