NLP (neuro-lingvisztikus programozás)

Az NLP jelentése Neuro Lingvisztikus Programozás, mely tartalmazza a három legbefolyásosabb összetevőjét az emberi tapasztalásnak: neurológia, nyelv, és programozás. Az idegrendszer szabályozza a testi funkcióinkat, a nyelv meghatározza, hogyan lépünk kapcsolatba, hogyan kommunikálunk az emberekkel, a programozás pedig a világ modelleit jelenti, melyet mi alkotunk. A Neuro Lingvisztikus Programozás leírja az alapvető dinamikát az elme (neuro) és a nyelv (lingvisztikus) között, és azt, hogy kölcsönhatásuk milyen hatással van a testünkre és viselkedésünkre (programozás).

Az NLP a gondolatok pragmatikus iskolája – mintegy ismeretelmélet – ami több szintjét megcélozza az emberi létnek. Az NLP egy többdimenziós folyamat, ami magába foglalja a a viselkedés kompetenciájának és a rugalmasságnak fejlődését, ahogy a stratégiai gondolkodást és a mentális és kognitív folyamatok megértését, melyek a viselkedés mögött húzódnak meg.
Az NLP eszközöket és képességeket biztosít az egyéni kíválóság állapotainak fejlődéséhez, de ugyanakkor létrehoz egy rendszert is, mely mozgósítja a hiedelmeket és előfeltevéseket arról, hogy mi is az emberi lény, mi a kommunikáció, és miről szól a változás folyamata. Egy másik szinten az NLP az önfelfedezésről, az identitás és a feladat feltárásáról szól. Keretet biztosít a megértéshez, és az emberi megismerés spirituális részéhez kapcsolódáshoz, mely túlmutat rajtunk, mint egyéneken, egészen a családunkig, a közösségig, és globális rendszerekig.
Az NLP nem csupán a kompetenciáról és tökéletességről szól, hanem a bölcsességről és a szemléletről is.

Lényegében az NLP két alapvető előfeltevésre épül:

1. A Térkép nem a Terület.

Emberi lényként sohasem ismerhetjük meg a valóságot. Csak azt tudjuk, hogyan észleljük azt. Elsősorban a szenzoros reprezentációs rendszerünkön keresztül tapasztalunk, és válaszolunk a körülöttünk lévő világra. Ezek a mi “neuro-lingvisztikus”térképeink a valóságról, melyek azt határozzák meg, hogyan viselkedünk, és ez ad jelentést a viselkedéseknek, nem maga a valóság. Általában nem a valóság az, ami korlátoz, vagy mozgósít minket, hanem a valóságról készített térképünk.

2. Az élet és az elme szisztémás folyamatok.

A folyamatok az emberekben, és az emberek között illetve környezetükben módszeresen játszódnak le. A testünk, a társaságaink, és univerzumunk létrehoz egy komplex rendszerekből és alrendszerekből álló ökológiát az interakciókról és a kölcsönös egymásrahatásokról. Nem lehetséges teljesen elkülöníteni egyetlen részét sem a rendszernek a többitől. Ezek a szisztémák bizonyos önszervező elvekre épül, és természetes módon keresi az egyensúly vagy a homeosztázis optimális állapotait.

Az NLP minden modelle és technikája e két elv kombinációjára alapul. Az NLP hitrendszerében nem lehetséges az emberek számára, hogy ismerjék az objektív valóságot. A bölcsesség, az etika és az ökológia nem abból származik, hogy ismerjük az egyetlen jó, vagy helyes térképét a világnak, mert az ember nem képes arra, hogy kialakítson egyet. A cél inkább a lehető leggazdagabb térkép megalkotása, mely tiszteletben tartja a magunk, és világunk szisztémás természetét és ökológiáját. A leghatékonyabb emberek azok, akiknek olyan térképük van a világról, mely lehetővé teszi a számukra, hogy felismerhessék a lehető legnagyobb számú lehetőséget és perspektívát. Az NLP egy mód az adott lehetőségek gazdagítására, illetve, hogy észleleljük azok jelenlétét a körülöttünk lévő világban. A kiválóság a sok lehetőség által jön. A bölcsesség a több perspektívából jön.

Mit kezel az NLP?

Milyen hasznos is lenne, ha kapnánk egy kézikönyvet az agyhoz! Egy használati útmutatót! William James szerint, aki az Amerikai Pszichológia (American Psychology) egyik alapítója, egy átlagos ember agyának mindössze 10%-át használja fel a teljes agykapacitásból. Az NLP által jobban megérthetjük a saját elménket, és hozzásegít, hogy elérjük azt a tökéletességet, ami már eredetileg is a miénk.

Az NLP által új idegi ösvényeket alakítunk ki, amelyek olyan viselkedéseket hoznak létre, melyek jobban kiszolgálják az életünket, és kiiktatják a régi, destruktív viselkedési mintákat.
Dióhéjban összefoglalva, az NLP mindenben olyan cselekedetünkben segíthet, amihez szükségünk van a gondolatainkra, legyen az akár tudatos, akár tudattalan.

Például:

Motiváció
Leleményesség a karrier és kapcsolataink terén
Célok elérése
Szokások és függőségek
Az elme és a test gyógyulása
Önkép és önbecsülés
Önbecsülés
Nyilvános felszólalás
Krónikus fájdalom és betegség
Asthma és különböző allergiák
Stressz
Depresszió
Félelmek és fóbiák
Múltbeli traumák
Étkezési zavarok
Álmatlanság
Súlykontroll
Szorongás
Sikerek a sport terén

Miért az NLP?

Egyszerűen azért, mert bizonyítottan működik. Ha szeretne több lehetőséggel rendelkezni a viselkedésével és érzéseivel kapcsolatban, hogy fejlessze a kapcsolatait és a kommunikációját, és hogy jobb eredményeket érjen el a jobb gondolkódóvá válás terén, akkor az NLP egy lépésről lépésre szerkezet keretében biztosítja, hogy mindezt, és még többet elérjen. Nem csak rövidtávú, hanem hosszantartó változást ígér, mely egész életében elkíséri.

Az NLP titkainak elsajátítójainak ezrei azért voltak olyan sikeresek, mert az NLP-t a mindennapi életükben is használták. Ugyanezt a módszert alkalmazta Oprah Winfrey, Tiger Woods, Anthony Robbins és Bill Gates (és még több százezren) olyan következetes eredmények elérésére, melyekről sokan csak álmodhatunk.

Az NLP által azt érezhetjük, hogy megkaptuk a kézikönyvet, a kódot az agyunkhoz. Úgy nevezik, mint az elme szoftvere, és igazán könnyű belátni, miért.
Az NLP egy attitűd és módszertan, egy technikai gyűjtemény, ami a tökéletességhez vezet. Ez a kiválóság tanulmánya, mely lehetővé teszi számára, hogy varázslatot vigyen az élete minden területére.

Ez egy átlagon felüli és élvonalbeli megközelítése az emberi kommunikációnak és a tökéletességhez való fejlődésnek. Ez a jelentős eszköztár azon az elképesztő felfedezésen alapul, hogy ha megváltoztatjuk a gondolkodásunk módját, megváltoztathatjuk azt is, amit gondolunk – és ha megváltoztatja azt, hogy mit gondol, akkor drasztikus átalakulások érhetőek el az eredményességében az életben.

Hogyan segíthet nekem az NLP?

Támogatom Önt, hogy elérjen és fenntartson egy magas szintű motivációt a célok elérésére, és segítem, hogy az akadályokat átalakítsa a sikerei kapujává.
Az NLP használható arra, hogy megtanuljuk a céljaikat leghatékonyabban elérők karakterisztikumait, és hogy elkészítsük a határtalan siker tervrajzát. Az egyszerű, mégis mélyreható technikáival, mely az NLP-t annyira erőssé teszi, segítek kiiktatni a nem kívánatos szokásokat, a negatív érzések pozitívvá alakítását, fejleszteni azt, ahogy látja önmagát, fokozni az önbecsülését, hogy azzá az emberré váljon, aki lenni szeretne.

Minden, amit megtapasztal, kétszer is végbemegy – először az elméjében, majd a valóságban. Az élmények, melyekhez hozzájut, jelenkeznek mind a belső állapotában, mind a gondolkodásmódjában, és az érzésekben, melyeket a gondolatok generálnak. Ha megvannak az eszközei ahhoz, hogy megváltoztassa a belső állapotát, rá fog jönni, hogy a külső valóság meg fog változni aszerint, hogy illeszkedjen az új belső jelenjéhez. Ez igen egyszerű, és igencsak meghökkentő.
Több területen is bizonyított: üzlet, kapcsolatok, sport, egészség és fitness, stb.

Hogyan működik az NLP?

Gondoljon bele… volt olyan momentum az életében, amikor arra gondolt, szívesen megváltoztatná egy rosszul működő viselkedését és tenne valami mást csak azért, hogy tudattalanul is ismételje ugyanazt a régi szokást?

Elmélkedett valaha azon, miért ismétli a régi viselkedést?

A negatív érzések és a viselkedések korlátozásai általában véve erősebbek, mint a logikus, tudatos értelem, és szokásként/mintaként a tudattalan értelem generálja és raktározza, a változásnak a tudattalan szinten kell megtörténnie!
Ha olyan könnyű lenne ez, mint kimondani, „Ezt most azonnal abbahagyom”, akkor mind a saját magunk terapeutái lehetnénk.

Az akaratlan viselkedéseket és hiedelmeket tudattalan szinten tanuljuk és raktározzuk el, és ezek valószínűleg nem hasznosak az Ön számára már. Például, gyerekként talán megtanulta, hogy félni kell a pókoktól, talán azért, mert első alkalommal, amikor pókkal találkozott, a szobában lévő felnőttek megmutatták, hogyan kell viselkedni azáltal, hogy elfutottak a pók elől. Ez azután elraktározódik egy tudattalan szinten és minden alkalommal, amikor pókot lát, automatikusan ugyanúgy reagál. Egy automatikus, nem tudatos válasszá válik, amit tudatosan képtelen megváltoztatni, mindez ugyanúgy igaz a fóbiákra és félelmekre, és csak tudattalan szinten változtathatóak meg.

Ez szintén igaz a hiedelmek kontrollálására. Lehetséges, hogy hagyja, hogy egy régi, fiatalabb korban megszerzett hiedelem visszatartsa ma is, úgy mint „Nem vagyok értékes”. Ez csupán képzet, nem az igazság, így megváltoztatható tudattalanul egy olyan hitté, mely erővel tölti fel az életét.
Gyakran az emberek nincsenek tisztában vele tudatosan, hogy mit, és főleg hogyan tesznek valamit. Ekkor fontos az NLP. Segít, hogy észrevegye és megértse, hogyan tudja megváltoztatni azon válaszait és viselkedéseit – melyek nem használnak Önnek – olyanokká, melyek segítik teljes életet élni.

Ez az Ön élete! Élje meg!

ICF Alapú Life Coach Képzés

+ Konfliktuskezelés és NLP

NLP Képzés

Nemzetközi Akkreditált NLP Practitioner

EGÉSZSÉGÜGYI Life Coach Képzés

+ NLP és Mindfulness

Párkapcsolati Coaching

eadership-Business-coaching-hungary-budapest-s-toth-marta-lineo-international-consulting

Leadership (Vezetői) Coaching

NLP-hypnozis-hypnoterapia-s-toth-marta-lineo-international-consulting

NLP Hipnózis

Gyermek elhelyezés és láthatás MEDIÁCIÓ - Lineo MEDIÁCIÓ Iroda Budapest - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Gyermekelhelyezés és láthatás

Árnyék (shadow) Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator Lineo Coaching -

Árnyék (shadow) Coaching

Lineo Mediácio Iroda budapest Hungary - S Toth Marta Okleveles és akkreditált mediátor

Mi a mediáció?

Interkulturális coaching - Lineo Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Interkulturális coaching