Mediáció/Békéltetés/Alternatív viterendezés

Konfliktus helyzetek, közös megegyezésen alapuló gyors és hatékony rendezése külső szakember bevonásával. A mediáció az élet minden területén alkalmas a probléma megoldására:párkapcsolati és válási, családi, gazdasági élet, egészségügy, bűntetőügy, iskolai (tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák).

Tamoxifen without a doctor and without a prescription. Clomid online prescription it does not work for everyone clomid liquid cost so to say. This pulls the tooth from its sockets, separating the roots from the tooth's surface.

More severe side effects as a result of the combination. At Ban Pong clomid for men for sale med-dy, we understand how important it is to maintain excellent health in order to function in the world around us we live in. The average cost in the united states is 0 per cycle for clomid cost-of-care analysis for women.

The main reason of using this product is because it works on the weight loss. Our product walmart price on clomid Chaoyang pages can only be viewed using the links located on these pages. Tata motors in india, by way of example, are usually very large and bulky.

Mi a mediáció?

A mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

Mi a mediáció előnye?

 • Az igényekre és az érdekekre irányítja a figyelmet,
 • A mediáció során a közvetítő (mediátor) ezzel ösztönzi a feleket az együttműködésre,
 • A mediáció jövőorientált,
 • A mediáció múltbeli ügyekkel, a bűnös keresésével, a konfliktus történetével nem foglalkozik, hanem a jövőre, a konfliktus megoldására összpontosít,
 • A mediátor viselkedési szabályokat állít fel, amelyekhez a felek kötve vannak, így nem tehetnek sértő, bántó megjegyzéseket, amelyek csak a konfliktus mélyítését szolgálnák,
 • A mediátor a vitában lévőket egyenrangú félként kezeli,
 • A felek kölcsönösen megismerhetik és megérthetik egymás álláspontját,
 • A mediáció során a felek nyíltan megfogalmazzák érdekeiket, érveiket, lehetőségeiket,
 • Elősegíti felek között létrejövő nyertes-nyertes egyezség létrejöttét ennek következtében kölcsönösen elégedettek lesznek az eredménnyel.
 • A beszélgetés során megpróbálja kiegyensúlyozni a felek hatalmi, befolyásbeli különbségeit,
 • Gyors megoldást eredményez,
 • A döntés joga végig a felek kezében van, a végeredmény csak rajtuk múlik. Ők határozzák meg a megvitatandó témákat, megállapodásuk tartalmát, ezáltal megtapasztalják felelősségüket a további életük alakításáért.
 • A felek maguk hozzák meg a döntést,
 • Mivel az eljárás során mindenki érdeke hangot kap és mivel ez nem egy külső hatalom, személy által rájuk erőszakolt ítélet, a megszületett megállapodás iránt elkötelezetteké válnak. A felek magukénak érzik az eredményt, így nagy számban tartják be a mediációs eljáráson született megegyezést.
 • Mindenképpen javít a felek kapcsolatán,
 • Azzal, hogy a mediáció elindítja a megakadt kommunikációt, még akkor is javít a helyzeten, ha nem születik megállapodás. A tárgyaláson résztvevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak, amit a késöbbiekben, hasonló helyzetben alkalmazni is tudnak.

Az ülés időtartama: 1-3 óra

LINEO MEDIÁCIÓ IRODA / S. Toth Marta – Okleveles és Akkreditált Mediátor
+36 70 394 5336 | office@coaching-mediation.hu

Párkapcsolati Coaching

eadership-Business-coaching-hungary-budapest-s-toth-marta-lineo-international-consulting

Leadership (Vezetői) Coaching

NLP-hypnozis-hypnoterapia-s-toth-marta-lineo-international-consulting

NLP Hipnózis

Gyermek elhelyezés és láthatás MEDIÁCIÓ - Lineo MEDIÁCIÓ Iroda Budapest - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Gyermekelhelyezés és láthatás

Árnyék (shadow) Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator Lineo Coaching -

Árnyék (shadow) Coaching

Lineo Mediácio Iroda budapest Hungary - S Toth Marta Okleveles és akkreditált mediátor

Mi a mediáció?

Interkulturális coaching - Lineo Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Interkulturális coaching