Sport Coach Képzés

A képzésen oktatott coaching módszerek, TA (Tranzakcióanalízis), 7C, EQ, Metafora, NLP Coaching.

Személyes és Online/Hibrid részvétel és oktatás  – Indul: 2023.10.07.
Következő képzés indul: 2023.11.11.

Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)

Mi a Sport Coaching?

A Sport Coaching egy, a tapasztaláson és gyakorlaton alapuló tanulási folyamat, mely felébreszti a sportoló, edző, vagy egyéb a sport területén tevékenykedő (szak)ember szunnyadó képességeit, tehetségét, potenciálját, segít felismerni és kiaknázni a rendelkezésére álló eszközöket, készségeket és kifejleszteni a hiányzókat, lehetőve téve, hogy elérje a személyes és sportbeli teljesítőképességének vélt felső határát, sőt túlszárnyalja azokat.

A Sport Coaching az önismeret fejlesztésével segít tudatossá válni, meglátni a saját belső gátakat és legyőzni azokat, megtalálni a saját motivációjának motorját és a kidolgozott cselekvési tervet követve, saját erejébol elérni a kitűzőtt céljait. A coach felkészíti a kliensét arra, hogy egy belső alakulási folyamaton keresztül képes legyen felfedezni és eldönteni, mit szeretne (a céljai mögött megbúvó motiváció ismeretében), és a Coaching eszköztárát alkalmazva képes legyen megvalósitani; cselekedni, tenni, aktívan felelősséget vállalva az eredményért.
Röviden: ez az élet minden területét átfogó fejlődési folyamat (függetlenül attól, hogy a sportból indul ki), mely lehetővé teszi a kliens számára a sportbeli teljesitőképességének optimalizálását, mind egyéni, mind kollektív szinten.

Az atlétáknak folyamatosan teljesíteniük és versenyezniük kell, amihez szükséges, hogy a lehető legjobb fizikai és mentális állapotban legyenek. Akár hiszed, akár nem, nyugodtnak maradni és koncentrálni akkor, amikor „minden szem rád szegeződik” és ezzel egyidőben még a legjobban is teljesíteni, több mint művészet.

A hivatásos sportolók mai világában, az emberek örülnek mások gyengeségeinek és annak, ha kudarcot vallanak. A szurkolók egyszerűen nem veszik figyelembe azt, hogy a sportolóknak is van magánéletük, otthonuk, ahol szeretnének nyugalomban lenni. Hiszen ők is emberek. Ugyanazokat a tevékenységeket űzik a mindennapokban, amelyeket mi is. Azoknak a személyeknek, akik csak kívülállóként tekintenek a sportolókra és a sportolók életére, nehéz megérteni, hogy nekik is lehetnek jobb és rosszabb pillanataik a sportolói és a magánéletükben egyaránt.

Sport Coachként a te feladatod az, hogy segítsd az atlétákat, hogy fókuszáltak maradjanak, hogy a sportpályán és azon kívül is a legjobbat hozzák ki magukból. Ez azért nagyon lényeges, hogy ne térjenek le a sikeres karrierhez vezető útról. Olyan malőrökre gondolunk itt, amelyeket a sport coaching segítségével könnyedén ki lehetne küszöbölni.

A Sport Coachok segítik a sportolókat, hogy saját maguk leljenek rá a megfelelő válaszokra, megoldásokra, nem ők mondják meg nekik, hogy mit is kellene tenniük.

Kiknek lehet hasznos a Sport Coaching?

• Mindazoknak, akik fel akarják fedezni, mit szeretnének igazából elérni, mik a céljaik a sport területén
• Akik most kezdik sportkarrierjüket, és már a kezdetektől szeretnék a legtöbbet kihozni önmagukból
• Akik már visszavonultak a sportkarrierjükből, és keresik az új helyüket és szerepüket a sport világában
• Azoknak, akik szeretnék újra gyermeki lelkesedéssel élvezni sporttevékenységük minden pillanatát
• Akik szeretnének jobban bízni magukban és a képességeikben
• Akiknek túlságosan fontos az eredmény és szeretnék, hogy ne így legyen
• Akik szeretnének megtanulni pozitívan gondolkodni önmagukkal és sportteljesítményükkel kapcsolatban
• Akik szeretnék mélyebben megismerni önmagukat
• Akik szertnék megtalálni saját egyéni motivációjukat
• Akik szeretnék fejleszteni a kommunikációs képességeiket
• Akik már belefáradtak abba, hogy örökké kifogásokat és önigazolást keressenek
• Akik szenvedélyt éreznek az általuk űzött sport iránt
• Akik MOST akarják kezükbe venni a sportkarrierjüket és a sorsukat.

És mindenekelőtt:

Azoknak, akik elégedettek a sportban elért eredményeikkel, ugyanakkor már felismerték a folyamatos fejlődés lehetőségét és fontosságát.

Miért hasznos sport coach-al dolgozni?
Mit tehet érted egy coach, amit egy edző nem?

Míg az edző a sportoló/csapat fizikai és technika felkészülését segíti, addig a Sport Coach céljai kitűzésében és elérésében támogatja a kliensét, biztosítva számára egy optimális és teljesen személyre szabott tanulási folyamat mentális feltételeit, amely a sportoló/k lényéből belső eszenciájából indul ki. A coach támogatja a sportolót/kat mindazon belső gátak leküzdésében, amelyekkel találkozhat a céljai megvalósítása felé vezető úton és olyan eszközöket mutat neki, melyek lehetővé teszik az önálló célirányos cselekvést és egyéni felelősségvállalásra nevelnek. Az egész folyamat a sportolóból indul ki, ő, és csakis ő az, aki a tanulási folyamat eredményeképp végül eléri a kitűzött célt.

A Sport Coaching egy hihetetlenül hatásos metódus, melynek eszközrendszerét úgy a sportolók (mind egyéni mind csapat szinten), mint az edzők, és tulajdonképpen bármely, a sport területén tevékenykedő személy gyorsan elsajátíthatja és kiváló eredményel használhatja. Utóbbiak a sport coachingot gyakran beépítik a felkészülési folyamatba, a mentális-érzelmi–önismereti munkát az edzés részévé teszik. A cél az, hogy emberként tekintsenek a sportolóra, a szó legnemesebb és legteljesebb értelmében; ne úgy kezeljék, mint egy nyerésre kalibrált gépet, hanem figyelembe véve a mindenkori mentális-érzelmi állapotát és felkészültségét, pozitív és negatív rendszereit, vágyait, céljait, segítsék őt a kiválóság és az optimális teljesítőképesség elérésében: nem ahogy az szokás, nem ahogy azt mások teszik, nem ahogy az szerintük helyes, hanem úgy, ahogy az a sportoló számára a legjobb.

„Minden egyes sportágban lehet találkozni csapatokkal, ahol nagyon sok jó játékos van, de címet mégsem tudnak nyerni sohasem. Legtöbbször a játékosok nem hajlandóak áldozatokat hozni a csapat jólétének érdekében. A vicces ebben az, hogy a végén azzal, hogy nem hoznak áldozatokat, az egyéni céljaikat sem érik el, nemhogy a csapatét. Ha csapatként gondolkodsz és akarsz eredményeket bezsebelni, akkor meglátod, az egyéni elismerések idővel majd úgyis jönni fognak. Tehetséggel játékokat lehet nyerni, csapatmunkával és intelligenciával viszont komplett bajnokságot.”

Michael Jordan – Chicago Bulls

Sport Coach Kepzes

Egy hivatásos Sport Coach segítheti az egyéni sportolókat és a csapatjátékosokat is az alábbi problémák megoldásában:

 • Elakadás a koncentrációban.
 • Motivációvesztés.
 • Alacsony önbizalom.
 • Rossz időbeosztás.
 • Negatív hozzáállás.
 • Irányvesztés.
 • Szereplés előtti félelem vagy nyomás alatt jelentkező fojtogató érzés feloldása.
 • Szervezői készség hiánya.
 • Zavar a kommunikációban vagy a csapatmunkában.

A képzés célja

Kiválóan felkészült, a saját potenciáljuk felfedezésére és kiaknázására elhívatott sport coachok képzése, akik a folyamatos fejlődést választják személyi és szakmai területen, azzal a céllal, hogy minden szempontból megfelelő és személyre szabott támogatást tudjanak nyújtani mindazoknak, akik hozzájuk fordulnak és készek a változásra.

“Tanulás -és cselekvéskatalizátorok” képzése, akik a személyre szabott kihívások, tevékenységek és hatékony kérdésfelvetés által segítenek megteremteni az eredményes – és a kliens számára másként nehezen kivitelezhető – tanulási folyamat feltételeit. Ezáltal lehetőséget nyújtanak a jó teljesítőképesség (amit a kliens elérhetőnek érez) és az optimális teljesitőképesség (amit a kliens korábban a maga számára soha nem gondolt volna lehetségesnek) megélése között.

Előnyök, amikre a tanuló szert tehet, ha a Sport Coach képzést választja:

• Megtalálja az egyensúlyt a magánélet és a hivatás között,
• Átlátja, mit jelent a verseny,
• Átlátja, mit jelent a kudarc,
• Megtanulja, hogyan tekintsen az esetleges kudarcokra pozitív fejlődési lehetőségként,
• Megtanulja, hogyan kezelje a rivalizálást,
• A kommunikációs készségei fejlődnek a képzés alatt,
• Megtanulja, milyen a hatékony konfliktuskezelés,
• Megtanulja, hogy versenyhelyzetben, hogyan fordítsa a negatív energiáit és gondolatait pozitítvvá,
• A sport coaching, mint üzletág – Hogyan add el magad, hogyan alakíts ki magadról jó képet, hogyan tűzz ki célokat magadnak, hogyan vonzz be ügyfeleket
• Felszínre hozza és fejleszti a mentális és fizikai lehetőségeit, tudatos és tervezett célkitűzéssel és olyan opciók választásával, amiket addig nem ismert és /vagy amikben előtte nem gondolkodott
• Képes motiválni másokat és saját magát a mások és saját céljai gyorsabb és hatékonyabb elérése érdekében
• A belső változás és tapasztalati tanulás által javítja a teljesitőképességet és kibontakoztatja a képességeit, addig példa nélküli eredmények elérése érdekében
• Hatástalanítja és átformálja a negatív viselkedesi és gondolkodási mintákat, modelleket, megkérdőjelezve saját hitrendszereit és személyes egyezményeit, melyek hátráltatják a céljai elérésében
• Megbirkózik a saját belső akadályaival, határaival, blokkjaival
• Megtalálja a saját válaszait teljesítményének fokozása érdekében
• Maximálisan kihasználja a saját képességeit és fizikai-mentális eszközeit
• Gyorsabb és hatékonyabb választ ad nehéz és/vagy versenyhelyzetekben
• Rugalmasabb és könnyebben alkalmazkodik a változáshoz
• Hatékonyabban osztja be az edzési idejét
• Mentálisan alakitja és megerősíti a csapatot, amellyel dolgozik; meglátja és támogatja a játékosok tehetségét
• Úrrá tud lenni a stresszen versenyhelyzetben, és versenyen kívül is
• Mozgósítja a központi értékeket és az elkötelezettséget a csapatban
• Segít megújítani és hatékonyabbá tenni a kommunikációt a csapaton belül
• Kész az együttműködésre, a csapatmunkára és az egyetértés kialakítására
• Képes átadni a képzés során szerzett ismereteit, eszközeit és tapasztalatait és mint kíváló sport coach, előidézni a fent említett változásokat a kliensei életében és sportkarrierjében

Kiknek szól ez a program?

• Szakmai végzettséggel rendelkező edzőknek, akik a sportteljesítményben (és személyes területen egyaránt) elérhető kiválóság garanciájaként magasabb szintre kívánják emelni a munkájukat, klienseik előnyére
• Sportolóknak, akik saját maguk coachaként, túl akarják szárnyalni önmagukat és túllépni saját határaikat
• Mindazoknak, akik szeretnének segíteni és támogatni másokat céljaik elérésében a sport területén, a Coaching módszereinek, technikáinak és eszközeinek alkalmazása által.
• A sport bármely területén dolgozóknak (testneveléstanároknak, edzőknek (sportágtól függetlenül), Sport – és sporttal kapcsolatos képzéssel foglakozó szervezeteknek, sportigazgatóknak, kedvtelésből sportolóknak stb.) akik hajlandóak pozitiv változásra a céljaik elérése érdekében, túlszárnyalva a saját várakozásaikat

Részletek

Lineo Sport Coach Képzes

12 hét/12 tanítási nap | A képzésen oktatott coaching módszerek, TA (Tranzakcióanalízis), 7C, EQ, Metafora, NLP Coaching.Személyes és

Online/Hibrid részvétel és oktatás – Indul: 2023.10.07.

Következő képzés indul: 2023.11.11.

Képzés díja: 450.000,-Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát)
Cégeknek és egyéni vállalkozóknak (E.V.) a képzés díja:: 550.000,-Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát)

A képzés szól: sportot kedvelőknek, testnevelő tanároknak, tanítványaiknak, edzőknek, fitnessz edzőknek, sportolóknak és mindazoknak, akik coachként segítséget szeretnének majd nyújtani a profi sportolóknak.

Személyes részvétel és oktatás: Budapest, Hetente – Szombatonként, minden szombaton reggel 9:00-től délután 4:00-ig. + 2 hétköznapi időpont + 40 óra otthoni önálló munkából tevődik össze.
Online/hibrid részvétel és oktatás: a képzések paraméterei változatlanok annyi különbséggel, hogy az oktatás online egy konferencia teremben történik, minden szombaton reggel 9:00-től délután 4:00-ig. + 2 hétköznapi időpont + 40 óra otthoni önálló munkából tevődik össze.
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: B/2021/001951 (FKNYT)
Life-Business- Egészségügyi-Coach-Képzés-NLP-Képzés-S-Toth-Marta-Lineo-International-Consulting-NLP-Budapest

Life Coach Képzés

+ Konfliktuskezelés és NLP

NLP Képzés

Nemzetközi Akkreditált NLP Practitioner

EGÉSZSÉGÜGYI Life Coach Képzés

+ NLP és Mindfulness

Jelentkezési lap

Köszönjük szépen a megelőlegezett bizalmat és hogy minket választott.
A képzésre való jelentkezés 7 lépcsőben történik:

 1. A beiratkozáshoz az első lépésként el kell küldenie az alábbi dokumentumokat az office@coaching-nlp,hu email címre: a jelentkezési lapot, a GDPR nyilatkozatot, a személyi igazolványának, lakcímkártyának és a legmagasabb iskolai végzettségéről szóló igazolásának szkennelt változatát.
 2. Ezt követően a cégünk megküldi a további aláírandó dokumentumokat, amelyeket szkennelve vissza kell juttatnia hozzánk.
 3. Cégünk elküldi az elektronikus számlát, amit emailben fog megkapni a szamlazz.hu rendszerről (kérem, keresse a spam mappában is).
 4. Az összes eredeti aláírt dokumentumot két példányban az első oktatási napon kell leadnia. Ha külföldön tartózkodik vagy online-hibrid képzést választott, akkor postai úton juttatja el számunkra az első képzési napot megelőzően.
 5. Ezt követően, cégünk visszaküldi Önnek az általunk aláírt példányokat postai úton abban az esetben, ha külföldön tartózkodik vagy az online-hibrid képzést választotta.
 6. A számla kiegyenlítése után, megküldjük a jelentkezés további lépéseit, amelynek fontos alapvető kommunikációs felülete a zárt és titkos facebook csoporthoz való csatlakozás. Ennek feltétele, www.facebook.com/stothmartacoach.
 7. A zárt facebook csoportban, utolsó lépésként megosztásra kerül a tematika, az órarend, a helyszín, az oktatók.

Jelentkezési Lap – Lineo Képzések
Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről – Lineo International Consulting Kft

Sport Coach Képzés Tematika itt