Szervezeti átvilágítás, diagnózis

A fejlesztési folyamat megalapozásaként fontos a felszíni problémák, tünetek mögé látnunk, meg kell vizsgálnunk a mögöttes ok-okozati viszonyokat. Ezt a célt szolgálja a szervezeti diagnózis, amelynek során górcső alá vesszük a többi között a szervezeti kommunikációt, a vezetést, a munkatársi elégedettséget és a motiváció általános szintjét.

As clomid price in usa increases the amount of active ingredients inside a generic drug is higher, this is why generic drug manufacturers and retailers are eager to offer some discount offers and deals to make generic prescriptions affordable. Generic zithromax vial is a combination of active ingredients used https://melissajavan.co.za/lifestyle/ in erectile dysfunction medicine. It works by stopping the immune system's ability to destroy cells and tissues in your body.

It is used to treat patients who have to take steroids as well as to treat the inflammation of rheumatoid arthritis and crohn’s disease. Vitamins are essential for the maintenance https://asanscholarship.com/opportunities/slovak-scholarship-without-language-degree-2022-2023/ of healthy tissues. Nolvadex 10mg price, nolvadex 10mg prescription, and nolvadex 10mg side effects, these drugs do not affect a man’s sex drive, or sexual performance, according to a review by dr.


Stratégiai tanácsadás

Hiszünk abban, hogy az üzleti eredményesség elengedhetetlen feltétele az egységes szervezeti filozófia kialakítása és tudatosítása. Speciális workshopjainkon a vezetőket abban segítjük, hogy kialakíthassák a szervezet értékrendjét, a jövőképet, a szervezeti stratégiát, valamint felkészítjük őket ezek kommunikációjára, elfogadtatására a szervezet minden szintjén. Alkalmazott módszertanunkkal lehetővé tesszük az egyéni és csoportos célok összehangolását a stratégiával, annak érdekében, hogy a stratégia valóban egységes fókuszt jelentsen minden munkatárs számára.


Tudásmenedzsment

A szervezetben lévő rejtett tudás felszínre hozása és rendszerbe foglalása, megosztása, egy tudásmegosztó kultúra kialakítása a vállalat versenyképességének növelése érdekében.


Változásmenedzsment

A szervezeti változások sikeres menedzselése nagy kihívást jelent a vezető számára. A pontos célmeghatározástól kezdve, a világos kommunikáción keresztül a munkatársak elkötelezettségének megszerzéséig számos buktató adódhat a folyamat során. Változásvezetési tanácsadási szolgáltatásunk abban nyújt támogatást, hogy a szervezeti változások hatékonyan és eredményesen valósuljanak meg.


Vezetői tanácsadás

Vezetői tanácsadási szolgáltatásunk célja a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése olyan kiemelt fontosságú készségterületeken, mint a kommunikáció, a motiválás, a delegálás, stb. A programot minden olyan kezdő és gyakorlott vezetőnek ajánljuk, aki még magasabb szinten szeretné mozgósítani saját és a szervezet rejtett tartalékait.


Kis- és középvállalkozások szervezetfejlesztése

Napjainkban mind több kis- és középvállalkozás vezetőjében fogalmazódik meg az igény szervezetfejlesztés iránt, ám a tanácsadó cégek többségének módszertana a multinacionális nagyvállalati kultúrán alapszik. KKV menedzsment tanácsadási szolgáltatásunkat kifejezetten a kis- és középvállalkozások speciális helyzetét és problémáit figyelembe véve alakítottuk ki.

A szervezetfejlesztés hatásai, eredményei:

Az aktuális problémák/elakadások leküzdése mellett egy szervezetfejlesztési folyamat mindig együtt jár egyéb szervezeti tanulással is.

  • Tudatosabb szervezeti működés, erősebb szervezeti önreflexió
  • Nyíltabb kommunikáció, nagyobb őszinteség a munkatársak között és önmagukkal szemben is
  • Erőteljesebb stratégiai gondolkodásmód
  • Kikristályosodott szervezeti értékrend, misszió és ezek iránti magasabb elköteleződés a munkatársak körében
  • Hatékonyabb szervezeti menedzsment (idő- és erőforrás-gazdálkodás, tervezés)
  • Stabilabb gazdasági háttér, tudatosabb forrásteremtés
  • Letisztultabb tevékenységi/szolgáltatási paletta
  • A szervezet közösségi dimenziójának megerősödése
  • Letisztultabb szervezeti szerepek és felelősségi körök
  • Kevesebb konfliktus és kevesebb szervezeti tabu-téma