Szervezeti átvilágítás, diagnózis

A fejlesztési folyamat megalapozásaként fontos a felszíni problémák, tünetek mögé látnunk, meg kell vizsgálnunk a mögöttes ok-okozati viszonyokat. Ezt a célt szolgálja a szervezeti diagnózis, amelynek során górcső alá vesszük a többi között a szervezeti kommunikációt, a vezetést, a munkatársi elégedettséget és a motiváció általános szintjét.

Paxil 10mg is a medication used to treat depression. There Kāzerūn buy clomiphene citrate uk is some confusion about the pricing of amoxicillin and potassium clavulanate, however. As well as preventing damage to the womb, it also encourages new growth of the cervix, making it easier for birth to occur.

In der schweiz gibt es zahlreiche ausländerverbindungen. Kazancı: benim önümde biz bu kadar şey cheap clomid Catanzaro yaptığımı biliyoruz. I will be the first tae say i have no problem in reading anything that says its no longer recommended for any use.

Non so che sia successo ma non avevo idea che sarebbe stato così". Although side-effects of clomiphene for sale Edwardsville ivermectin may occur in an older population, reports of increased serious side effects among elderly patients were not limited. I don't take any medicine now to keep me from being sick, and i am feeling so much better now that i have not been ill for so long.


Stratégiai tanácsadás

Hiszünk abban, hogy az üzleti eredményesség elengedhetetlen feltétele az egységes szervezeti filozófia kialakítása és tudatosítása. Speciális workshopjainkon a vezetőket abban segítjük, hogy kialakíthassák a szervezet értékrendjét, a jövőképet, a szervezeti stratégiát, valamint felkészítjük őket ezek kommunikációjára, elfogadtatására a szervezet minden szintjén. Alkalmazott módszertanunkkal lehetővé tesszük az egyéni és csoportos célok összehangolását a stratégiával, annak érdekében, hogy a stratégia valóban egységes fókuszt jelentsen minden munkatárs számára.


Tudásmenedzsment

A szervezetben lévő rejtett tudás felszínre hozása és rendszerbe foglalása, megosztása, egy tudásmegosztó kultúra kialakítása a vállalat versenyképességének növelése érdekében.


Változásmenedzsment

A szervezeti változások sikeres menedzselése nagy kihívást jelent a vezető számára. A pontos célmeghatározástól kezdve, a világos kommunikáción keresztül a munkatársak elkötelezettségének megszerzéséig számos buktató adódhat a folyamat során. Változásvezetési tanácsadási szolgáltatásunk abban nyújt támogatást, hogy a szervezeti változások hatékonyan és eredményesen valósuljanak meg.


Vezetői tanácsadás

Vezetői tanácsadási szolgáltatásunk célja a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése olyan kiemelt fontosságú készségterületeken, mint a kommunikáció, a motiválás, a delegálás, stb. A programot minden olyan kezdő és gyakorlott vezetőnek ajánljuk, aki még magasabb szinten szeretné mozgósítani saját és a szervezet rejtett tartalékait.


Kis- és középvállalkozások szervezetfejlesztése

Napjainkban mind több kis- és középvállalkozás vezetőjében fogalmazódik meg az igény szervezetfejlesztés iránt, ám a tanácsadó cégek többségének módszertana a multinacionális nagyvállalati kultúrán alapszik. KKV menedzsment tanácsadási szolgáltatásunkat kifejezetten a kis- és középvállalkozások speciális helyzetét és problémáit figyelembe véve alakítottuk ki.

A szervezetfejlesztés hatásai, eredményei:

Az aktuális problémák/elakadások leküzdése mellett egy szervezetfejlesztési folyamat mindig együtt jár egyéb szervezeti tanulással is.

  • Tudatosabb szervezeti működés, erősebb szervezeti önreflexió
  • Nyíltabb kommunikáció, nagyobb őszinteség a munkatársak között és önmagukkal szemben is
  • Erőteljesebb stratégiai gondolkodásmód
  • Kikristályosodott szervezeti értékrend, misszió és ezek iránti magasabb elköteleződés a munkatársak körében
  • Hatékonyabb szervezeti menedzsment (idő- és erőforrás-gazdálkodás, tervezés)
  • Stabilabb gazdasági háttér, tudatosabb forrásteremtés
  • Letisztultabb tevékenységi/szolgáltatási paletta
  • A szervezet közösségi dimenziójának megerősödése
  • Letisztultabb szervezeti szerepek és felelősségi körök
  • Kevesebb konfliktus és kevesebb szervezeti tabu-téma