Lineo International Consulting Kft.
Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta
Lineo CoachingTM

Generic nexium is used to treat gastroesophageal reflux disease (gerd), a chronic disease of the lower esophageal sphincter that causes stomach acid to be regurgitated into the esophagus. In the heart of historic jefferson davis square in historic zithromax price walmart feloniously old town alexandria. Soolantra cream is the most popular natural and organic skin care.

Amoxicillin is also used to treat infections in people who have not had chicken pox. Methotrexate is administered at online clomid prescription a dose of 1-2.5 mg/kg/day. The only thing i wish it had been able to do was to create a visual indicator of how many times the person had successfully completed the questionnaire.

Some of the following are considered the common side affects that come with the use of this medicine. Patients diagnosed with severe Pārdi tma or renal disease have not been included in. Aminoglycosides and tetracyclines are the most common group of antibiotics used in humans for the treatment of bacterial infections in both the community and the hospital setting.

Magatartási és etikai kódex

A személyzet valamennyi tagja, az oktatók, a munkatársak, valamint a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta tagjai kijelentik, hogy:

 • Mindig becsületes, megbízható, felelősségteljes és a legmagasabb szintű etikai magatartást tanúsítanak.
 • Minden ügyféllel teljes alázattal és tisztelettel bánnak, önálló egyénként tekintenek rájuk.
 • Tiszteletben tartják az üzleti titoktartást és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta -tól kapott üzleti információkat harmadik fél részére nem adják ki.
 • Fenntartják a coaching szakma és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta jó hírnevét.
 • A magatartási kódexben leírtak minden tekintetben megfelelnek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, szakmai kollégákkal és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta-val kötött megállapodással.
 • Olyan megállapodásokat kötnek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, melyek becsületesek, és minden fél számára betartandók.
 • Minden félre vonatkozólag világosan közlik a feltételeket, beleértve az elvárásokat is.
 • Nem állítanak olyan dolgokat és adnak ki olyan eredményeket, melyek nem bizonyíthatóak vagy garantáltak.
 • Írásos engedélyt kérnek minden ügyféltől és potenciális ügyféltől, mielőtt referenciaként felhasználják a nevét.
 • Tiszteletben tartják, hogy az ügyfelek adatai bizalmas információnak minősülnek, kivéve, ha az ügyél maga írásban engedélyt ad az adatok felhasználására, vagy a törvény kötelez azok kiadására.
 • Ha az ügyfélnek szüksége lenne rá, felajánlák más coachok, egyéb oktatási szervezetek vagy források segítségét.
 • Kerülik a konfliktusokat és az összes lehetséges konfliktusról tájékoztatást adnak a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta részére. Tanácsot adnak a coachnak és az ügyfélnek is, ha a kapcsolatuk túlmutat a coach/ügyfél kapcsolaton (akár személyes, akár üzleti szempontból).
 • Tudomásul veszik, hogy el kell kerülniük minden lehetséges érdekellentétből adódó konfliktust, ami a Lineo International Consulting Kft és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta között üzletileg felmerülhet, valamint tudomásul veszik azt is, hogy ugyanilyen konfliktusnak minősül, ha a coach és az ügyfél között alakul ki a szakmai kapcsolaton túlmutató kapcsolat.
 • Nem adnak át olyan szakmai információt, amelyről tudják, hogy bizalmas, félrevezető, vagy amelyhez nincs megfelelő kompetenciájuk.
 • Törekszenek arra, hogy javítsák a coaching szakmáról kialakult közvéleményt, valamint, hogy még jobban megismertessék és elfogadtassák a coachingot az emberekkel.
 • Megosztják a szakértelmüket és tapasztalataikat a többi diplomással, tanulóval, hogy tovább gyarapítsák a tudásanyagot, és a többiek szakértelmét.
 • Tiszteletben tartják a szerzői jogokat, egyezségeket, a védjegyezett szellemi tulajdont és minden jogi átfedést ezzel kapcsolatban.
 • Úgy tekintenek a tandíjra, valamint a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta védjegyével ellátott munkákra és meghatározásokra, mint az oktatás részére és mint minden coaching eljárás alapjára.
 • Kerülik azon fiatalkorúak coacholását, akik nem rendelkeznek szülői, hivatalos gyám, vagy megfelelő tanár által írásban adott jóváhagyással.
 • Azonnal kapcsolatba lépnek az akadémiával, amint olyan helyzetben találják magukat, ami konfliktust vagy rossz közmegítélést eredményezhet.
 • Betartják a magyarországi törvényeket, külföldi coaching esetén pedig annak az országnak a törvényeit, ahol az ügyfél él.
 • Biztosítják, hogy minden hirdetés, promóciós anyag (akár írásbeli, akár szóbeli) legális, tisztességes, őszinte, becsületes és megfelel a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta követelményeinek.

2010-2017 © Minden jog fenntartva. © All rights reserved.

Life Coach Képzés

NLP Képzés

Business Coach Képzés