Lineo International Consulting Kft.
Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta
Lineo CoachingTM

Our award-winning safeguard is a superlative moisturizing formula which is suitable for all skin types. By continuing to surf this website or by clicking ’continue’ you will buy nolvadex and clomid scrutinizingly be agreeing to our use of cookies. Do you feel like you are experiencing erectile dysfunction.

However, in the present patient, his hemodynamics and renal function worsened immediately after the first infusion. The most common side effects include nausea and cheap clomid vomiting, hair loss, weight gain, hot flashes, mood swings, fatigue, and a number of other conditions that have to do with hormone balance. Amoxicillin (amox) is used to treat bacterial infections, most commonly urinary tract infections and bacteremia, caused by certain strains of bacteria (e.g.

Magatartási és etikai kódex

Az összes közreműködő fél , az oktatók, a munkatársak, valamint a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta tagjai kijelentik, hogy:

 • Mindig becsületes, megbízható, felelősségteljes és a legmagasabb szintű etikai magatartást tanúsítanak.
 • Minden ügyféllel teljes alázattal és tisztelettel bánnak, önálló egyénként tekintenek rájuk.
 • Tiszteletben tartják az üzleti titoktartást és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta -tól kapott üzleti információkat harmadik fél részére nem adják ki.
 • Fenntartják a coaching szakma és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta jó hírnevét.
 • A magatartási kódexben leírtak minden tekintetben megfelelnek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, szakmai kollégákkal és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta-val kötött megállapodással.
 • Olyan megállapodásokat kötnek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, melyek becsületesek, és minden fél számára betartandók.
 • Minden félre vonatkozólag világosan közlik a feltételeket, beleértve az elvárásokat is.
 • Nem állítanak olyan dolgokat és adnak ki olyan eredményeket, melyek nem bizonyíthatóak vagy garantáltak.
 • Írásos engedélyt kérnek minden ügyféltől és potenciális ügyféltől, mielőtt referenciaként felhasználják a nevét.
 • Tiszteletben tartják, hogy az ügyfelek adatai bizalmas információnak minősülnek, kivéve, ha az ügyél maga írásban engedélyt ad az adatok felhasználására, vagy a törvény kötelez azok kiadására.
 • Ha az ügyfélnek szüksége lenne rá, felajánlák más coachok, egyéb oktatási szervezetek vagy források segítségét.
 • Kerülik a konfliktusokat és az összes lehetséges konfliktusról tájékoztatást adnak a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta részére. Tanácsot adnak a coachnak és az ügyfélnek is, ha a kapcsolatuk túlmutat a coach/ügyfél kapcsolaton (akár személyes, akár üzleti szempontból).
 • Tudomásul veszik, hogy el kell kerülniük minden lehetséges érdekellentétből adódó konfliktust, ami a Lineo International Consulting Kft és a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta között üzletileg felmerülhet, valamint tudomásul veszik azt is, hogy ugyanilyen konfliktusnak minősül, ha a coach és az ügyfél között alakul ki a szakmai kapcsolaton túlmutató kapcsolat.
 • Nem adnak át olyan szakmai információt, amelyről tudják, hogy bizalmas, félrevezető, vagy amelyhez nincs megfelelő kompetenciájuk.
 • Törekszenek arra, hogy javítsák a coaching szakmáról kialakult közvéleményt, valamint, hogy még jobban megismertessék és elfogadtassák a coachingot az emberekkel.
 • Megosztják a szakértelmüket és tapasztalataikat a többi diplomással, tanulóval, hogy tovább gyarapítsák a tudásanyagot, és a többiek szakértelmét.
 • Tiszteletben tartják a szerzői jogokat, egyezségeket, a védjegyezett szellemi tulajdont és minden jogi átfedést ezzel kapcsolatban.
 • Úgy tekintenek a tandíjra, valamint a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta védjegyével ellátott munkákra és meghatározásokra, mint az oktatás részére és mint minden coaching eljárás alapjára.
 • Kerülik azon fiatalkorúak coacholását, akik nem rendelkeznek szülői, hivatalos gyám, vagy megfelelő tanár által írásban adott jóváhagyással.
 • Azonnal kapcsolatba lépnek az akadémiával, amint olyan helyzetben találják magukat, ami konfliktust vagy rossz közmegítélést eredményezhet.
 • Betartják a magyarországi törvényeket, külföldi coaching esetén pedig annak az országnak a törvényeit, ahol az ügyfél él.
 • Biztosítják, hogy minden hirdetés, promóciós anyag (akár írásbeli, akár szóbeli) legális, tisztességes, őszinte, becsületes és megfelel a Coaching, NLP & Mediation International Academy by S. Toth Marta követelményeinek.

2010-2023 © Minden jog fenntartva. © All rights reserved.

Life Coach Képzés

NLP Képzés

Business Coach Képzés