Lineo Mediáció Iroda

Párkapcsolati és Családi Mediáció | Üzleti Mediáció | Gyermekelhelyezés és Láthatás

Mi a mediáció?

A mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

A MEDIÁCIÓ FOLYAMATÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ ELEMEI

A mediáció együttműködő légkört biztosít, senki nem kötelezhető semmire, mindenki motiválva van abban, hogy közösen megoldják a problémát és megszülessen egy mindenki számára elfogadható megállapodás.

A mediáció jellemzője, hogy amire a felek vágynak, amiben egyetértenek, az kerül a megállapodásba, és nem a törvények, a jogszabályok irányítják a folyamatot, hanem az egyéni szükségletek kerülnek megbeszélésre. Ami a mediáción elhangzik, arra a mediátort titoktartás kötelezi. Az írott, hitelesített, a bíróságra is benyújtható megállapodásba csak az kerül bele, amihez minden fél hozzájárult.

A mediáció nem tanácsadás, viszont nem zárja ki a szakértők bevonását. A mediátor a mediáció folyamatáért felelős, és azért, hogy a folyamatban minden résztvevő a saját szerepének megfelelően hatékonyan vegyen részt a folyamatban és a szerepének megfelelően támogassa a megállapodás tartalmát.

A mediátor személyét pártatlanság és semlegesség jellemzi, egyik félnek sem kedvez, a megállapodás tartalmára nem tesz javaslatot sem, biztosítva ezzel, hogy a megállapodás a felek igényeit támassza alá. A mediátori etika kötelezővé teszi a mediátor számára, hogy a feleket egyenrangúan kezelje, és számukra biztonságos, kényszer és megfélemlítés mentes légkört biztosítson az optimális megállapodás megkötéséhez.

A mediáció folyamata bármikor, bármilyen okból és akár ok nélkül is megszakítható, amennyiben bármelyik fél számára kellemetlenné válik és bármikor folytatható, amikor arra a felek készen állnak.

Minden résztvevő teljes döntéshozatali jogkörrel és vétójoggal rendelkezik a megállapodást illetően, semmi nem lehet kötelező jellegű.

A mediációban való altív és önkéntes részvétel biztosítja egy olyan jogkövethető megállapodás létrejöttét, ami a felek kölcsönös elégedettségére szolgál.

MILYEN ESETEK OLDHATÓAK MEG MEDIÁCIÓ ÚTJÁN?

A mediáció az alábbi vitás ügyekben nyújt megoldást:

Partneri viták
Tulajdonjogi véleményeltérések
Munkáltató/munkavállaló közötti viták
Ügyfél reklamációk
Szerződéses problémák
Vételi vagy eladási viták
Tulajdoni, irányítási kérdések
Gyakorlatilag minden más vita, ami a bíróság előtt végződhet

A MEDIÁCIÓ TULAJDONSÁGAI

Önkéntes

Senki nincs kényszerítve a részvételre, bárki kiszállhat bármikor a folyamatból. A mediáció azok számára opció, akik meg akarnak egyezni.

Rugalmas

Nincsenek törvények és jogi procedúrák, mint a bíróságon. A mediáció több lehetőséget tár fel, míg a bíróság kényszerítő eljárásban jó esetben kompenzál valamit.

Gyors

A mediáció gyorsabb megoldást biztosít, mint a bíróság.

Bizalmas

A mediáción elhangzottak nem használhatóak a bíróságon, amennyiben a megbeszélésen kudarcot vallanak.

Önöknél van a kontrol

A megoldás a feleken múlik, nincs befolyásolva harmadik, kényszerítő fél által.

Nem kötelező

Habár, amennyiben mindkét fél elkötelezett a megállapodásban leírtak betartására, az jogerőre emelhető és annak megszegése később szerződésszegésnek minősül.

Mediáció Típusai

Gyermek elhelyezés és láthatás MEDIÁCIÓ - Lineo MEDIÁCIÓ Iroda Budapest - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Gyermekelhelyezés és láthatás

Lineo Mediáció Iroda

1071 Budapest, Damjanich utca 58. I em. 2.

office@coaching-nlp.hu | +36 70 394 5336