A párkapcsolati mediáció

Rohanó, felgyorsult világunkban egyre kevesebb idő jut egymásra, mely konfliktusok forrásává válhat, kikezdve a legerősebb párkapcsolatokat is. A professzionális közvetítés diszkrét és biztonságos keretei között, valós érdekeiket szem előtt tartva rendezhetik a párok elromlott kapcsolataikat, konfliktusaikat. Amennyiben elkerülhetetlennek látják a válást, a mediáció célja annak békés biztosítása, illetőleg a később is szükséges együttműködés fenntartása (pl. gyermekeik érdekében).

Valtrex: to get you started, here are some things to remember about ritalin:. Ivomec plus injection Varangaon for cattle’s immune system boost. At this time it is unlikely that it will be possible to predict how horses will respond to it.

Antibiotics have been used to treat a wide range of infectious diseases. The drug is very expensive and is clomid price at dischem also a lot of weight for my family, and i have no money to buy it for me! Doxycycline boots may also be used to reduce the risk of heart disease, stroke, and high blood pressure.

This can be used to help your doctor help you make an informed choice about what you do. The https://dd-links.com/contact/ key problem is that this blood flow is impeded. Dapoxetine is also a dual inhibitor of phosphodiesterase type 1 and type 2.

A párkapcsolati mediáció bármely párkapcsolati krízisben alkalmazható, legyen az szülőtársi-, házastársi-, vagy akár a szülő és gyermeke közötti rossz viszony, melyben a konfliktusok állandósulnak, esetleg fokozódnak, illetőleg, úgy érzik kapcsolatuk javításra vagy megmentésre szorul, és megvan a szándék arra vonatkozólag, hogy párkapcsolati elakadásukat gyorsan, költségtakarékosan, békésen oldják meg.

Párkapcsolati mediációra akkor kerül sor, amikor a kapcsolatban komoly konfliktusok merülnek fel, és a felek úgy gondolják, hogy külső segítséggel gyorsabban, könnyebben túl juthatnak a krízisen. Ebben a fázisban még sok esetben megmenthető a kapcsolat, elkerülhető a szétválás.

Ennek lényege a problémák feltárása, őszinte, nyílt szembenézés az okokkal, és remény, valamint közös akarat a megoldás keresésére.

A mediáció főbb elemeinek szem előtt tartásával megvalósul:
> az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,
> a probléma megfogalmazása,
> az álláspontok közelítése,
> az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
> az empatikus kommunikáció fejlesztése,
> alternatív megoldások keresése,
> közös cél kialakítása,
> a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.

Sok esetben a kommunikáció hiánya, vagy annak hibás volta okozza a konfliktusokat. Ilyenkor a mediátor segítségévelfeldolgozzuk, átkeretezzük a múltbéli sérelmeket, megkeressük és megértjük az okait. Megtanítjuk a párokat helyesen kommunikálni az érzéseikről. Ezután közös stratégiát dolgozunk ki az érintett felekkel egyetértésben a kapcsolatuk jövőjérevonatkozóan.

Amennyiben mégis szétválásra, szakításra kerül sor, azt kulturáltan, békésen teszik meg a felek.

A párkapcsolati mediáció egyéni beszélgetések keretében történik, és mediációs üléssel zárul, ahol közös megegyezés születik a pár jövőjéről.

Válási mediáció

Amikor menthetetlen egy házasság, és a felek nyitottak a kulturált, békés válásra, a válási mediáció a megoldás számukra. Felelős felnőttként és szülőként olyan válás mellett döntenek, amelyik nem teszi tönkre érzelmileg és anyagilag a másik felet.

A gyerekek érdekeit, szempontjait is maximálisan figyelembe kell venni, és őket nem a bosszúállás eszközként felhasználni a legfontosabb dolog a válás során és a válás után.

Hogyan segít a válási mediáció?

Válás esetén mindenképp sérülnek a felek, de nem mindegy mennyire. Próbáljuk ezt a minimumra csökkenteni, és a felszabaduló energiákat a jövő felé fordítani. A mediáció során az addigi értékek felidézésével és megőrzésével egészen más fénybe kerül a kapcsolat, a válás lebonyolítása és a válás utáni időszak megélése barátságosabban és könnyebben zajlik.

A mediáció segít az érzelmi veszteségek feldolgozásában, tanulságokkal szolgál, hogy a későbbi kapcsolatokban a felek ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, és lehetőleg ne egy újabb válás legyen a vége.

A mediációs tárgyalásokon a felek teljes titoktartás mellett rendezhetik vagyoni ügyeiket, megegyeznek a gyermekek elhelyezésében, a jövőbeni kapcsolattartásban.

A mediáció révén elkerülhető, hogy a bíróságon kínos kérdésekkel szembesüljenek a felek a válás során. Nem kell “kiteregetni a szennyest”, megalázni a másik felet. A bontóper max. két tárgyaláson megtörténik.

Hogyan zajlik a válás a mediátor segítségével?

A válási mediáció egyéni beszélgetésekkel kezdődik, majd egy közös mediációs üléssel zárul, ahol elkészítjük a Mediációs Megállapodást, amely tartalmazza a felek megállapodását az összes érintett kérdésről. Így a válás tulajdonképpen az előzetes megegyezés alapján történik, a bíróság dolga is könnyebb, a folyamat pedig gyorsabb.

Párkapcsolati Coaching

eadership-Business-coaching-hungary-budapest-s-toth-marta-lineo-international-consulting

Leadership (Vezetői) Coaching

NLP-hypnozis-hypnoterapia-s-toth-marta-lineo-international-consulting

NLP Hipnózis

Gyermek elhelyezés és láthatás MEDIÁCIÓ - Lineo MEDIÁCIÓ Iroda Budapest - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Gyermekelhelyezés és láthatás

Árnyék (shadow) Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator Lineo Coaching -

Árnyék (shadow) Coaching

Lineo Mediácio Iroda budapest Hungary - S Toth Marta Okleveles és akkreditált mediátor

Mi a mediáció?

Interkulturális coaching - Lineo Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Interkulturális coaching