Mediáció/Békéltetés/Alternatív viterendezés

Konfliktus helyzetek, közös megegyezésen alapuló gyors és hatékony rendezése külső szakember bevonásával. A mediáció az élet minden területén alkalmas a probléma megoldására:párkapcsolati és válási, családi, gazdasági élet, egészségügy, bűntetőügy, iskolai (tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák).

Mi a mediáció?

A mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

Mi a mediáció előnye?

 • Az igényekre és az érdekekre irányítja a figyelmet,
 • A mediáció során a közvetítő (mediátor) ezzel ösztönzi a feleket az együttműködésre,
 • A mediáció jövőorientált,
 • A mediáció múltbeli ügyekkel, a bűnös keresésével, a konfliktus történetével nem foglalkozik, hanem a jövőre, a konfliktus megoldására összpontosít,
 • A mediátor viselkedési szabályokat állít fel, amelyekhez a felek kötve vannak, így nem tehetnek sértő, bántó megjegyzéseket, amelyek csak a konfliktus mélyítését szolgálnák,
 • A mediátor a vitában lévőket egyenrangú félként kezeli,
 • A felek kölcsönösen megismerhetik és megérthetik egymás álláspontját,
 • A mediáció során a felek nyíltan megfogalmazzák érdekeiket, érveiket, lehetőségeiket,
 • Elősegíti felek között létrejövő nyertes-nyertes egyezség létrejöttét ennek következtében kölcsönösen elégedettek lesznek az eredménnyel.
 • A beszélgetés során megpróbálja kiegyensúlyozni a felek hatalmi, befolyásbeli különbségeit,
 • Gyors megoldást eredményez,
 • A döntés joga végig a felek kezében van, a végeredmény csak rajtuk múlik. Ők határozzák meg a megvitatandó témákat, megállapodásuk tartalmát, ezáltal megtapasztalják felelősségüket a további életük alakításáért.
 • A felek maguk hozzák meg a döntést,
 • Mivel az eljárás során mindenki érdeke hangot kap és mivel ez nem egy külső hatalom, személy által rájuk erőszakolt ítélet, a megszületett megállapodás iránt elkötelezetteké válnak. A felek magukénak érzik az eredményt, így nagy számban tartják be a mediációs eljáráson született megegyezést.
 • Mindenképpen javít a felek kapcsolatán,
 • Azzal, hogy a mediáció elindítja a megakadt kommunikációt, még akkor is javít a helyzeten, ha nem születik megállapodás. A tárgyaláson résztvevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak, amit a késöbbiekben, hasonló helyzetben alkalmazni is tudnak.

Az ülés időtartama: 1-3 óra

LINEO MEDIÁCIÓ IRODA / S. Toth Marta – Okleveles és Akkreditált Mediátor
+36 70 394 5336 | office@coaching-mediation.hu

Párkapcsolati Coaching

eadership-Business-coaching-hungary-budapest-s-toth-marta-lineo-international-consulting

Leadership (Vezetői) Coaching

NLP-hypnozis-hypnoterapia-s-toth-marta-lineo-international-consulting

NLP Hipnózis

Gyermek elhelyezés és láthatás MEDIÁCIÓ - Lineo MEDIÁCIÓ Iroda Budapest - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Gyermekelhelyezés és láthatás

Árnyék (shadow) Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator Lineo Coaching -

Árnyék (shadow) Coaching

Lineo Mediácio Iroda budapest Hungary - S Toth Marta Okleveles és akkreditált mediátor

Mi a mediáció?

Interkulturális coaching - Lineo Coaching - S Toth Marta Life Business Coach NLP Trainer Mediator

Interkulturális coaching