Szervezeti átvilágítás, diagnózis
A fejlesztési folyamat megalapozásaként fontos a felszíni problémák, tünetek mögé látnunk, meg kell vizsgálnunk a mögöttes ok-okozati viszonyokat. Ezt a célt szolgálja a szervezeti diagnózis, amelynek során górcső alá vesszük a többi között a szervezeti kommunikációt, a vezetést, a munkatársi elégedettséget és a motiváció általános szintjét.

Stratégiai tanácsadás
Hiszünk abban, hogy az üzleti eredményesség elengedhetetlen feltétele az egységes szervezeti filozófia kialakítása és tudatosítása. Speciális workshopjainkon a vezetőket abban segítjük, hogy kialakíthassák a szervezet értékrendjét, a jövőképet, a szervezeti stratégiát, valamint felkészítjük őket ezek kommunikációjára, elfogadtatására a szervezet minden szintjén. Alkalmazott módszertanunkkal lehetővé tesszük az egyéni és csoportos célok összehangolását a stratégiával, annak érdekében, hogy a stratégia valóban egységes fókuszt jelentsen minden munkatárs számára.

Tudásmenedzsment
A szervezetben lévő rejtett tudás felszínre hozása és rendszerbe foglalása, megosztása, egy tudásmegosztó kultúra kialakítása a vállalat versenyképességének növelése érdekében.

Változásmenedzsment
A szervezeti változások sikeres menedzselése nagy kihívást jelent a vezető számára. A pontos célmeghatározástól kezdve, a világos kommunikáción keresztül a munkatársak elkötelezettségének megszerzéséig számos buktató adódhat a folyamat során. Változásvezetési tanácsadási szolgáltatásunk abban nyújt támogatást, hogy a szervezeti változások hatékonyan és eredményesen valósuljanak meg.

Vezetői tanácsadás
Vezetői tanácsadási szolgáltatásunk célja a vezető személyes hatékonyságának fejlesztése olyan kiemelt fontosságú készségterületeken, mint a kommunikáció, a motiválás, a delegálás, stb. A programot minden olyan kezdő és gyakorlott vezetőnek ajánljuk, aki még magasabb szinten szeretné mozgósítani saját és a szervezet rejtett tartalékait.

Kis- és középvállalkozások szervezetfejlesztése
Napjainkban mind több kis- és középvállalkozás vezetőjében fogalmazódik meg az igény szervezetfejlesztés iránt, ám a tanácsadó cégek többségének módszertana a multinacionális nagyvállalati kultúrán alapszik. KKV menedzsment tanácsadási szolgáltatásunkat kifejezetten a kis- és középvállalkozások speciális helyzetét és problémáit figyelembe véve alakítottuk ki.

A szervezetfejlesztés hatásai, eredményei:
Az aktuális problémák/elakadások leküzdése mellett egy szervezetfejlesztési folyamat mindig együtt jár egyéb szervezeti tanulással is.
• Tudatosabb szervezeti működés, erősebb szervezeti önreflexió
• Nyíltabb kommunikáció, nagyobb őszinteség a munkatársak között és önmagukkal szemben is
• Erőteljesebb stratégiai gondolkodásmód
• Kikristályosodott szervezeti értékrend, misszió és ezek iránti magasabb elköteleződés a munkatársak körében
• Hatékonyabb szervezeti menedzsment (idő- és erőforrás-gazdálkodás, tervezés)
• Stabilabb gazdasági háttér, tudatosabb forrásteremtés
• Letisztultabb tevékenységi/szolgáltatási paletta
• A szervezet közösségi dimenziójának megerősödése
• Letisztultabb szervezeti szerepek és felelősségi körök
• Kevesebb konfliktus és kevesebb szervezeti tabu-téma